Saopštenje gradske opštine Tuzi

August 22, 2009   | news

Tuzi_Montenegro_MapsOpravdani zahtjevi za samostalnom opštinom Tuzi
Podgorica, 21. avgust (MINA) – Gradska opština Tuzi upoznala je diplomatska predstavništva u Crnoj Gori, crnogorski državni vrh i poslani?ke klubove u parlamentu o, kako su naveli, opravdanosti zahtjeva za uspostavljanjem punopravne opštine Tuzi. Gradska opština je, u sklopu aktivnosti u vezi sa statusom podru?ja Malesije, a povodom Nacrta zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore ?ija je javna rasprava u toku, poslala pismo diplomatskim predstavništvima, državnom vrhu i poslani?kim klubovima. „U kojem smo istakli naše vi?enje organizacije lokalne samouprave i opravdanost zahtjeva za uspostavljanjem punoprave opštine Tuzi“, kaže se u saopštenju te gradske opštine. Ocjenuje sa da ?e prisustvo me?unarodnog faktora biti od presudnog uticaja i u procesu donošenja tog zakona. U Gradskoj opštini smatraju da se ne može, pri?ati o demokratiji, a Malesiji uskratiti pravo na ekonomski razvoj i pružanje ve?eg nivoa usluga stanovništvu i privrednim subjektima na podru?ju opštine, a što predvi?a ?lan 18. Nacrta zakona. Isti?e se da pravo na lokalnu samoupravu jem?i Ustav, a garantuju i me?unarodna akta koja je Crna Gora ratifikovala. „Ovo je momenat kada je Crna Gora na ispitu iz demokratije, jer Evropa ne?e u svojoj porodici nedemokratska društva, a jedan od glavnih pokazatelja istinske demokratije jeste i decentralizacija vlasti“, isti?u u Gradskoj opštini. Ocjenjuje se da su pri?e o navodnoj nemogu?nosti samofinansiranja opštine Tuzi postale smiješne, „pogotovo kada se zna, da ono što sada stvarno dobijamo kao Gradska opština jeste manje od desetog dijela onoga što su potencijalni prihodi punoprave opštine Tuzi“.

Izvor / MINA

YouTube Preview Image