Most na Port Mileni, po?e?e krajem maja

February 20, 2010   | news

Most na Port Mileni do 2012.
Ulcinj – “Gradnja novog mosta na Port Mileni, po?e?e krajem maja, a u Vladi o?ekuju da ?e projekat biti realizovan do kraja naredne godine”, rekao je ju?e u Ulcinju direktor Direkcije za saobra?aj Veselin Grbovi?.
On je boravio u službenoj posjeti Ulcinju gdje je sa gradona?elnikom Gzimom Hajdinagom razgovarao o izgradnji mosta na Port Mileni i produžetku bulevara, kao i o rekonstrukciji puta do grani?nog prelaza Sukobin.
“Od 1. do 5. marta raspisa?emo tender za izbor najpovoljnijeg ponu?a?a za izgradnju mosta na Port Mileni. O?ekujem veliko interesovanje doma?ih i stranih kompanija jer je most sa rasklopnim lukovima jedinstven na prostoru bivše Jugoslavije”, kazao je Grbovi?.

Dodavši da je Vlada ve? obezbijedila sredstva za prvu fazu projekta, ?ija je ukupna vrijednost 18 miliona eura, on je naglasio da ?e Vlada vjerovatno naredne sedmice tu veliku investiciju proglasiti javnim interesom.
“Imaju?i u vidu da je sezona blizu, trenutno smo odustali od proširenja puta ka grani?nom prelazu na Sukobinu. Dogovorili smo se da uskoro raspišemo tender za rekonstrukciju tog regionalnog puta, tako da ?emo do sezone novim asfaltom presvu?i dionicu od Sukobina do raskrsnice ka Baru u Krutama. Od Kruta do Ulcinja put ?emo djelimi?no presvu?i asfaltom i zakrpiti rupe”, kazao je Grbovi? istakavši da ?e ”Direkcija ove godine biti više prisutna u Ulcinju nego ranijih godina”.

Hajdinaga je rekao da je izuzetno zadovoljan “što ?e uskoro po?eti realizacija vrlo važnog projekta za Ulcinj”.
“Valjda sad svi oni koji su govorili da nikada ne?e do?i do realizacije projekta, vide da nijesu bili u pravu”, kazao je Hajdinaga, navode?i da je “bilo i onih koji su željeli i da nikad ne do?e do izgradnje mosta”.

Vlasnici zemlje da ne zako?e posao

Nakon što Vlada projekat proglasi javnim interesom, Opština ?e, rekao je Hajdinaga, krenuti u eksproprijaciju zemljišta.
“Svi Ulcinjani žive za taj dan kada ?e po?eti realizacija te investicije i vjerujem da ne?emo imati problema sa vlasnicima zemlje na trasi kuda treba da pro?e bulevar i most. Vlasnicima ?emo ponuditi realnu cijenu koju ?e utvrditi eksperti, a u slu?aju da ne budu zadovoljni, satisfakciju mogu potražiti na sudu. Ali, u svakom slu?aju radovi ?e po?eti”, kazao je Hajdinaga.

S.A.
Vijesti
YouTube Preview Image

5