SDP-u klju?evi Ulcinja

May 25, 2010   | news

SDO Ulcinj - RSD Ulqin.2,SDP ,Selim Resulbegovi?, Skender Elezagi?, Minir Karamanga, Merita Subaši? Šabanovi?, Naser Resulbegovi?, Ardian Kasne?i, Ilirijana Lili Kurtovi?, Vuksan Vuksanovi?, ?azim ?aki Hodži?, Šu?urija Resulbegovi?, Fejzi Hodža, Džavid Hodži?, Ibrahim Bimo Cungu, Prim.Dr Gani Karamanga, Indira Adžemovi?, Safet Hadžibrahimovi?, Meto Nikezi?, Halil Teli?, Fejzi Bušatli?, Dijana ?auši?, Tereza Jacovi?, Dr Fatmir Fa?o Resulbegovi?, Haris Hari Hasanagi?, Adem Hidri?, Šu?urija Kahari, Arijeta Salaj, Mudžemina Džemka Bambur, Zoran ?akonovi?, Edin Edo Pufja, ?emal Banda, Smilja Šenjevari?, ?azim ?auši?, Ša?o Radon?i?, Dua i Dps se u najjužnijoj opštini dogovorili sa Partijom demokratskog prosperiteta, ali još nemaju ve?inu
Ulcinj – Koalicija DUA- DPS vjerovatno ?e pro?i trnovit put do opstanka na vlasti u Ulcinju, iako su njihove pristalice u nedjelju ve?e burno proslavljale pobjedu. DPS i DUA imaju 14 mandata, Forca 11, SDP, Patija demokratskog prosperiteta(PDP) i udružena opozicija po dva, a Perspektiva i koalicija Demokratskog saveza i Demokratskog jedinstva Albanaca po jedan mandat.
Pominje se koalicija DUA i DPS sa PDP i SDP, koja bi imala 18 od 33 odbornika, ali je pitanje kako ?e se pozicionirati SDP imaju?i u vidu da je lider te partije Ranko Krivokapi? nedavno kritikovao vladaju koaliciju.
“Ulcinj je trebalo da doživi snažan razvoj, ali je lokalna vlast podbacila jer nije dovoljno animirala državu da ulaže u kapitalne projekte”, kazao je Krivokapi? za TV Teuta.
Vladaju?oj koaliciji prije izbora pripadao je i SDP, ali sa samo jednim od 17 odbornika „što se svodilo na formalno u?eš?e u vlasti“, kako su u kampanji govorili ?elnici ulcinjske filijale SDP.
Šef ulcinjskog SDP Selim Resulbegovi?, ju?e je „Vijestima“ kazao da liderima DUA i DPS nije najavio lake pregovore: “U obzir dolazi koalicija samo sa partijama sa kojima možemo programski da se složimo, ali prvenstveno po pitanju daljeg razvoja grada”.
PDP je ve? na?elno prihvatio ponudu DUA i DPS: “Ne vidim razlog zbog kojeg ne bi nastavili saradnju sa DUA i DPS. Ostaje da utana?imo detalje”, kazao je ju?e “Vijestima” lider te partije Ali Redža.
Za razliku od njega, lider Perspektive Amir Holaj „zbog neprimjerene kampanje“ kategori?no je ustvrdio da ne?e ulaziti u koaliciju niti sa pozicijom niti sa opozicijom, iako bi i mandat te partije u pojedinim varijantama mogao stvoriti ve?inu.
Imaju?i u vidu da se PDP ve? priklonio DUA i DPS te da Perspektiva svakako ostaje u opoziciji, jasno je da je SDP sužen manevraski prostor za „cjenkanje“ sa DUA i DPS, jer koaliciju sa drugom stranom, sve i kad bi htio, ne bi mogao napraviti. Kada bi se i privolio drugom carstvu, SDP bi sa Forcom, udruženom opozicijom, DS i DJA stigao do 16 od potrebnih 17 mandata.
Prvi ?ovjek Force Nazif Cungu kazao je da je njegova partija otvorena za pregovore, osim sa koalicijom DUA i DPS: “Sa njima ne?emo pregovarati sve dok su takvi kao što su sada. Ne želimo vlast po svaku cijenu i ne žurimo, ali ostajemo otvoreni”.
Udružena opozicija ranije se izjasnila da ne?e ulaziti u savez sa DUA i DPS, a takav stav odavno ima i Mehmet Bardhi, lider DS.

S.A.
Vijesti


http://a6.video3.blip.tv/0260002814526/Rtvvijesti-Dnevnik240510933.flv

1