Ministar turizma Predrag Nenezi? posjetio opštinu Ulcinj

June 5, 2010   | news

Predrag Nenezi? posjetio opštinu UlcinjU okviru redovnih obilazaka opština u Crnoj Gori, ministar turizma Predrag Nenezi? sa saradnicima boravio je danas u posjeti opštini Ulcinj.
Na sastanku sa predsjednikom opštine Ulcinj Gzimom Hajdinagom i njegovim saradnicima, konstatovano je da je Ulcinj spremno do?ekao turisti?ku sezonu. Predsjednik Hajdinaga je informisao ministra i njegove saradnike o svim aktivnostima koje je lokalna samouprava preduzela u cilju što kvalitetnije pripreme sezone. U saradnji sa Lokalnom i Nacionalnom turisti?kom organizacijom, turisti?ka ponuda Ulcinja predstavaljena je na svim zna?ajnijim sajmovima, a u okviru druge faze promotivne kampanje na tržištu Regiona dogovorene su zajedni?ke posjete ministra turizma i predsjednika opštine Ulcinj Sarajevu, Prištini, Beogradu, Skoplju i ?itav niz promotivnih aktivnosti.
Nakon sastanka sa predsjednikom opštine, održan je sastanak sa predstavnicima turisti?ke privrede Ulcinja. Razgovarano je o investicionim aktivnostima u hotelsko-turisti?ku infrastrukturu i ocijenjeno da su nakon perioda mirovanja o odre?enih nesuglasica, problemi u najve?em dijelu prevazi?eni.
Za hotele Galeb, Mediteran i Lido, kroz saradnju Ministarstva turizma, Ministarstva ure?enja prostora i zaštite životne sredine i opštine Ulcinj, definisani su naredni koraci, dinamika i rokovi za po?etak i realizaciju investicionih aktivnosti. Najavljenu odluku vlasnika hotela Otrant da za ovu sezonu zatvori hotel, Ministarstvo turizma je ocijenilo neprimjerenom, neosnovanom i neodgovornom u odnosu na cijelu destinaciju, obzirom da nanosi štetu kako turisti?koj ponudi Ulcinja tako i ukupnom imidžu Crne Gore. U skladu sa tim ?e se ubrzo odrediti i preduzeti odgovaraju?e zakonske mjere i podržati zahtjevi sindikalnih organizacija u cilju zaštite prava zaposlenih u tom hotelu.
Tako?e, razgovarano je o predstoje?im krupnim investicijma u predjelu Ade Bojane, Valdanosa i Velike plaže. Konstatovano je da su za Valdanos pregovori privedeni kraju i da se ubrzo o?ekuje potpisivanje ugovora sa renomiranim strateškim partnerom, dok se za Adu Bojanu i Veliku plažu o?ekuje raspisivanje tendera.

Vlada Crne Gore

YouTube Preview Image