Forca traži ostavku Nenezi?a

June 24, 2010   | news

Nova demokratska snaga FORCA _UlcinjMinistar tvrdi da Ulcinj nema hotela, jer nema planove
Ministarstvo turizma ?e, nakon što dobije izvještaj inspekcije, preduzeti neophodne mjere za rješavanje problema u ulcinjskom hotelu Otrant, jer bi njegovo zatvaranje ugrozilo kvalitet turisti?ke ponude, saopštio je resorni ministar Predrag Nenezi?, odgovaraju?i na poslani?ka pitanja u Skuštini. Ocijenio je da Otrant predstavlja zna?ajnu kariku u turisti?koj ponudi Ulcinja i Crne Gore i podsjetio da su vlasnici, kompanija Barkli Montenegro, najavili njegovo konzerviranje tokom predstoje?e sezone.
– Zabrinjava odluka o zatvaranju Otranta zbog izbjegavanja gubitaka u poslovanju, s obzirom da je donesena na po?etku sezone, kada Ministarstvo radi na sveobuhvatnoj promociji turisti?ke ponude – kazao je Nenezi?.
On smatra da su kašnjenja u realizaciji planiranih investicija u hotele ulcinjske opštine, koje su predvi?ene kupoprodajnim ugovorima, posljedica nedostatka prostorno-planske dokumentacije. Podsjetio je da kompanija Be?ovi? menadžment prije pet godina preuzela obavezu da u hotel Mediteran, investira 6,15 miliona eura.
– Investitor je do sada adaptirao vile za tri miliona eura. Da bi ostvarili planove, rekonstruisali postoje?i i izgradili nove objekte, podnijeli su ulcinjskoj opštini inicijativu za izradu studije lokacije za to podru?je – naveo je Nenezi?.
Podsjetio je i da je hotel Galeb srušen je prije dvije godine, ali da novi nije izgra?en zbog nedostatka prostorno-planske dokumentacije. Sli?an problem imao je, kako je naveo, i investitor sa hotelom Lido i bungalovima. On je, me?utim, ocijenio da Ulcinj sezonu do?ekuje spremno.
– Pitanje zbog ?ega je nakon 20 godina registrovan manji broj no?enja, traži duži odgovor, ali treba imati u vidu da 90-ih godina nije bilo ulaganja i da se supstanca realno gubila. U me?uvremenu su se zahtjevi turista promijenili, dok su za povra?aj izgubljenih tržišta neophodna ulaganja i kapaciteti – rekao je Nenezi?.
Genci Nimanbegu (Forca) pozvao je Nenezi?a da podnese ostavku, jer je, kako tvrdi, upropastio turizam u Ulcinju.
– Ne možete tvrditi da je sezona dobro pripremljena, kada je glavna ulica u Ulcinju raskopana i u prašini, a hoteli zatvoreni – rekao je Nimanbegu, navode?i da je još u decembru obavijestio Ministarstvo da menadžment hotela Otrant namjerava da zatvori taj objekat.
– Nezvani?no je najavljeno da ?e se zakupac hotela povu?i, jer je Port Milena veliki ekološki problem, zbog ?ega Ministarstvo mora da pokrene interne mjere – kazao je Nimanbegu, koji tvrdi da “predstavnici lokalne turisti?ke organizacije, umjesto propagiranja ponude u regionu, troše novac po bijelom svijetu”.

L.S.
DAN
http://forca.me/images/stories/videos/Genci_Nimanbegu_22062010.flv

1