Amir Hollaj – Bartesi i Levizjes Qytetare Perspektiva

October 3, 2010   | Politika

Levizja qytetare –Prespektiva-Ana e Malit
Eshte nje Levizje qytetare politike qe u krijua si shprehje e nje vullneti te nje mase te gjere intelektualesh e te rinjsh te kesaj ane,duke marre persiper angazhimin per realizimin e objektivave kryesore te zhvillimit qe parashihen edhe ne programin e saj. Objektiva keto qe deklarativisht ne programet e tyre I parashihnin edhe subjektet e tjera te politikes se dites,por qe per fat te keq te Anes Malit, ngelen te parealizuara dhe gjate viteve me te shkelqyera te pluralizmit politik. Levizja Prespektiva Me te drejte konstaton se subjektet e politikes te pozites e humben kondicionin politik per tu dhene pergjigje premtimeve e kerkesave te shumta te popullit te kesaj ane. Ndaj Levizja qytetare Prespektiva duke e pare kete gjendje mjaft kautike reflekton ndjeshem me aktivitetin e vet dhe si kurorezim I gjithe kesaj eshte fitorja e deputetit te kesaj ane z.Amir Hollaj. Levizja qytetare –Prespektives-kete rradhe del per here te dyte ne zgjedhjet vendore.Ajo keto zgjedhje i sheh si rastin me te veçante per permiresimin e ndjeshem te gjendjes politike ne komunen tone.

Bartesit e  Iniciatives Qytetare Perspektiva

Amir Hollaj, Etem Mehani, Mefit Tela, Safet Lukoviq, Agim Rizaja, Ljuljeta Paljeviq, Kushtrim Peraj, Edina Paljeviq, Agon Saljaj, Erhimet Teliq, Nail Tahiri, Fljamur Zagoviq, Jonuz Veljiq, Senad Durakoviq, Xhehat Ramoviq, Kadri Doci, Elez Paljeviq, Kujtim Holoviq, Tahir Shaba, Sadik Zeneli, Sulejman Kallaba, Kadrija Aljosheviq, Skender Tahiri, Zana Sarvan ,Kadri Sinani.

58