Na plažama prilazi za osobe sa invaliditetom

March 9, 2011   | news

Standardi internacionalne kampanje „Plava zastavica“ nalažu da na teritoriji opštine makar jedna plaža koja je nosilac ove ekološko-turističke markice ima prilagođen pristup osobama sa invaliditetom. Bilo bi za očekivati da je ovo pitanje najprije uređeno državnim zakonskim aktima, ali nije tako.
Kako kaže pi-ar Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Sandra Radulović, značajnije izmjene u pravilnicima nisu na vidiku. „Svakako da pisana pravila nisu jedino što treba da obaveže zakupce plažnih prostora da razmišljaju o načinu olakšavanja pristupa ne samo osobama sa invaliditetom, već i roditeljima koji bebe dovode u dječjim kolicima. Zbog toga naše preduzeće sugeriše svojim korisnicima da gdje god je to moguće naprave montažnu platformu sa nagibom koja će olakšati prilaz plažama i kupalištima licima kojima je to potrebno“ – kaže Radulović i kao pozitivan primjer navodi plažu Instututa „Simo Milošević“ u Igalu koja je u potpunosti prilagođena potrebama kupača sa invaliditetom.
Podsjetimo, plaže koje su zadovoljile kriterijume „Plave zastavice“ i obezbijedile pristup ovoj populaciji su: „Klub rivijera“ na Njivicama u hercegnovskoj opštini, „Kalardovo“ u tivatskoj, u budvanskoj opštini kupalište „Sveti Toma“ na bečićkoj plaži, „Paradizo“ na barskoj plaži Utjeha i plaža „Tropikana“ na velikoj plaži u Ulcinju.

Radio Kotor


YouTube Preview Image