PORT MILENA – “Ekološka Bomba” Ulcinja i Crne Gore

April 3, 2011   | news

PORT MILENA – “Ekološka Bomba” Ulcinja i Crne Gore

Kanal Port Milena iskopan je 1885 godine prema projektu inžinjera sa Crnogorskom dvora, Rusa Vladimira Ivanoviča- Varmana. Svrha prokopavanja ovog kanala bilo je izlivanje vode Zoganjskog jezera u more. Naredbu za ovaj poduhvat izdao je lično gospodar i Knjaz Crne Gore Nikola I, poslij…e njegove prve posjete Ulcinju, nakon prisajedinjenja Ulcinja Crnoj Gori,na osnovu odluka Berlinskog Kongresa.
Na tom području bilo je puno močvara sa kojih su se širile razne bolesti, posebno malarije,od koje je umiralo puno djece. Zbog toga je Knjaz dao naredbu da se prokopa kanal, koji je i uspio da suzbije Malariju tako što se voda jezera miješala sa morskom vodom,a morska voda je suzbijala bolest. Došlo je do mješanja vode zato što je dno jezera kripto depresija u odnosu na more i sasvim je logično da je voda sa mora doprla u kanal.I danas je Porto Milena sa velikom količinom saleniteta.Iz zahvalnosti za suzbijanje bolesti narod je kanal nazvao imenom Kneginje Milene. Kanal i dan danas nosi njeno ime. Kasnije 1896 godine kada je rijeka Drim promijenila korito i jednim krakom ušla u Bojanu, kod Skadra narasla voda se iz Bojane izlila, preplavivši Ulcinjsko polje i proširila kanal skoro do današnjih dimenzija, dok se jednim krakom ulivala u more, kod rta Đerane. Ovako prošireni kanal je jedno vrijeme bio i prirodna luka za manje brodove i čamce. Međutim nakon povlačenja voda Bojane kanal je ostao kao pritotoka Zoganjskog blata, a količina vode je opet zavisila od plime i osjeke kao i od količine padavina.
Kanal Port Milena je nekada davno bio dug 4 km, dok mjestimično širok između 80-120 m. a dubok između 4-8 m. Danas je na nekim mjestima skoro presušio bacanjem šuta i razno raznog otpada, kao i bespravnom gradnjom na njegovim obalama. Za žaljenje je i konstatacija da se danas na kanalu Porto Milena slivaju sve otpadne vode riječicom Bratica, te razna ulja i razni otpad sa hiljade bespravno podignutih objekata. On je danas postao smetlište i “ekološka bomba” ne samo Ulcinja već i Republike Crne Gore.
Nama su ostale samo uspomene iz zlatnog vremena našeg turizma, kada je ovaj kanal bio čist, lijep i atraktivan. Na njemu se nalazio prelijepi jedinstveni restoranom “Kalimera”, kao i bezbroj Kalimera za lov ribe. U ta zlatna vremena je kanal Porto Milena bio atrakcija za milione turista iz zemlje i iz inostranstva.
Sa sigurnošću se se može reći, da je od njegovog prokopavanja pa do 70 i 80 tih godina 20. vijeka Port Milena bila stanište najkvalitetnijih vrsta ribe. Kao neposredna i direktna veza sa Solanskim bazenom on je bio i ostao stanište ptica selica koje su se tu zadržavale i yadržavaju na svom putu prema sjeveru.U to vrijeme kanal Porto Milena je bio predmet raznih studija i predmet istraživanja naučnika iz zemlje i iz inostranstva. Naravno, pored toga što je bio turistička atrakcija, on je bio i izvor zarade i opstanka mnogih ribara Ulcinja. Oni su su se bazirali na izuzetan i kvalitetan lov ribe tokom čitave godine.
Ostale su uzrečice koje su bile svojstvene samo ribarima koji su lovili na Porta Mileni. Svakako, najčešća je ona, koja je bivala upućena ribarima koji su odlazili prema Porta Milenida u ribolov. Odgovor je uvijek bio isti , “ idem u Porat ( Port Milena) da uzmem malo ribe za kuću”. Riba se tu nije lovila, već uzimala kao iz kakvog velikog bazena – ribnjaka. Mnogi eksperti i naučni radnici koji su se bavili ovom problematikom tvrdili su da je Port Milena najveće mrestilište ribe na Jadranu . Nažalost, danas riba koja uspijeva da preživi i da se mresti na Porto Mileni gotovo otrovna od fekalija i plesticida koje se neprekidno ulijevaju i talože na Porta Mileni. Riba ima neprijatan miris i rijetko je ko jede. Ulcinjani su danas alergični na ribu sa Porta Milene, i sigurno je niko neće kupiti na pijaci, osim po neki turista koji ne poznaje ribu.
Šta reći o početku devastacije ovog po mnogima jedinstvenog kanala koji je nekad, možda i mogao da pretvori taj dio Ulcinjskog polja u najveću žitnicu Crne Gore. Možda je o tome i sanjao Knjaz odnosno Kralj Nikola I, kada je dao nalog da se kanal prokopa.
Devastacija ovog neponovlivog prostora, zaista jedinstvenog na ovim prostorima je počela prije više od tridesetak godina. Naročito je to postalo i bilo izraženo poslije katastrofalnog zemjljotresa iz 1979 god. Tada su ljudi dobijali kredite i bespovratna sredstva i može se reći da je tada i uslijedio pravi napad na Port Milenu i njene obale. Hoteli, restorani, razni ugostiteljski objekti i privatne kuće ispuštaju otpadne vode i kanalizaciju direktno u Porta Milenu. Mnogi deponuju šut i zemlju na njenim obalama, proširujući svoje kupljene ili uzurpirane parcele.
Društvo koje ima institucije sistema koje su morale da se uhvate u koštac sa ovim problemima je tu u potpunosti zakazalo. Kaznena politika nije se primjenjivala jer su je uglavnom sprovodili oni koji su i najviše i gradili na njenim obalama.Oni i nose na duši najveći uticaj na njenu devastaciju. Ako uzmemo u obzir da danas grad Ulcinj nema još uvijek generalnih urbanističkih planova gdje je uključena i Porto Milena, onda je jasno zbog čega je taj problem toliko izražen na tom području. Bez pravih generalnih urbanističkih planova iza kojih mora stajati šira društvena zajednica, nema prosperiteta niti se može zaštitit ovaj izuzetno atraktivan i vrijedan životni prostor.

Pročitaj vijest do kraja >> Ismet Karamanaga FacebookYouTube Preview Image