Press konferencija Gzima Hajdinage – 27.09.2011

September 27, 2011   | news

Dame i gospodo, poštovani sugrađani, draga omladino, dragi prijatelji,   

Danas se navršava 5 godina od kada su građani na prvim neposrednim izborima mandat dali meni da budem na čelu ulcinjske opštine. Na ovim izborima sam ubjedljivo pobijedio svoje protiv kandidate dok sam u drugom krugu dobio preko 6300 glasova, daleko više od protivkandita iz drugog kruga.

Za mene je ova pobjeda prestavljala veliku čast ali odgovornost.  Trudio sam se da posao predsjednika opštine obavljam časno, nepristrasno i profesionalno u skladu sa zakonom. Ostaje na vama da ocijenite moj rad, postignute rezultate izvršne vlasti.

Vi te dragi građani dali svoj sud o našim uspjesima tokom izbora na kojim je Demokratska unija Albanac i ja kao nosilac liste oduvijek bilježi rast glasova.

Tokom proteklog perioda radili smo zajedno i ispunjavali obećanja. Zahvaljući zajedničkom angažovanju svih nas Ulcinj je danas grad evropskih vrijednosti i standarda, grad u kome je održivi razvoj usklađen sa prirodnim ljepotama, grad u kome je privilegija živjeti, raditi i dočekivati goste i prijatelje.

Ja lično nikad nijesam u potpunosti bio zadovoljan ostvarenim rezultatima i uvijek sam tražio više. Suočavali smo sa velikim poteškoćama počevši od prirodnih nepogoda i poplava, ekonomske krize i neosnovanih kritika od strane opozicije koja se permanentnog trudila da ugrozi svaki projekat, kojoj su smetale svaki ostvareni rezultat a povrh svega sam im smetao ja lično.

I pored svega toga, mi smo uspjeli da realizujemo većinu naših obećanja uz pomoć velike podrške Vlade Crne Gore premija Šturanovića, Đukanovića i Lukšića.

Da bismo naveli naše rezultate potrebno je puno vremena, mnogi od njih su vidljivi i lako zapažljivi. Ivestirano je u putnu infrastrukturu u gradu i na seoskom području.

Uz pomoć Direkcije za javne radove asfaltirano je preko 30 kilometara puteva i ulica, tokom ovih danas radi se na asfaltiranju u Kodrama i Sukobinu. Ivestirana su velika sredstava u obnovi trotoara.

Trudili smo se da popravimo stanje u svim oblastima!

Počeli smo od urbanizma gdje je stanje bilo veoma nepovoljno. Može se reći da smo počeli od nule.

Uspjeli smo kompletirati i usvojiti generalni urbanistički plan površine 708 hektara koji je ujedno i prvi plan usvojen u Ulcinju nakon dugog niza godina.

Usvojen je detaljni urbanistički plan za Totoše, završen je urbanistički projekat za Pristan i nalazi se kod ministarstva gdje čeka saglasnost.

Tokom proteklog perioda završena je izrada 8 detalnjih urbanističkih planova : Pinješ 1 i 2, Pristan, Meteriz 1, 2 i 3 kao i Meraja 1 i 2. Ostalo je još samo da dobiju saglasnost od nadležnog ministarstva.

Tokom našeg mandata radili smo puno studija lokacije od kojih dvije za nove benzinske pumpe u Anamalskom području, kao i za turistička naselja Liman 2 i Zoganje. Mislili smo i na širenje grada i razvoj ruralnih područja. Vođeni tim ciljem izradili smo detaljni urbanistički plan za Ulcinjsko polje i 2 studije o lokaciji za razvoj turizma za zonu Šaskog jezera.

Stvorili smo uslove za produžetak bulevara Majke Tereze od Doma zdravlja do Komunalnog preduzeća kao i uslove za turističku valorizaciju Kruča.

Očuvanje i valorizacije kulturnog nasljeđa i istorije je oduvijek bio naš prioritet.

Ponosan sam što smo kaldrmisali centar grada, da danas imamo Trg Maslina i otpočeli restauraciju davno zaboravljenih javnih česmi.

Uspostavili smo veoma uspješnu komunikaciju sa vjerskim zajednicama odgovarajući na njihove zahtjeve posebno onih za povraćaj zemljišta što je i omogućilo, između ostalih, obnovu džamije Pomoraca na Maloj plaži.

Dame i gospodo, danas je glavna gradska ulica asfaltirana, osvjetljena, sa modernim trotoarima i drvećem nalik svakoj evropskoj metropoli. Riječi hvale za ovaj poduhvat dobili smo ne samo od naših građana već i od brojnih gostiju.

Pristan je oduvijek bio u našem fokusu. Uspjeli samo da jednom zauvijek otklonimo zarđale metalne objekte. Pristan danas krasi jedan kapitalni objekat – lučica Kaceme sa vrijednosću od preko milion eura

I pored žeštokog uticaja krize mi smo uspjeli da promovišemo grad u cilju priprema za ljetnju turističku sezonu. Vrijeme je dokazalo da smo dobro radili. Ulcinj je zadnji godina bilježio rekordne sezone u zadnje dvije decenije.

Pomogali smo javnim preduzećima, vozni park vatrogasne službe sada ima moderna vozila dok je dom zdravlja uz pomoć naše dijaspore dobio 2 vozila hitne pomoći.

Vodili smo veoma intenzivnu međunardnu saradnju . Tokom proteklog perioda ulcinj je proširio mrežu gradova pobratima. Bili smo angažovani i na privlačenju evropskih fondova gdje sa zadovoljstvom želim da konstatujem da će opština Ulcinj primiti grant u iznosu od 230.000 eura za povećanje kapaciteta komunalnog preduzeća u konketnom slučaju kupovinu kamiona za čišćenje Velike plaže.

Mislim da dijelimo mišljenje da je u proteklom periodu u Ulcinju realizovano na desetine kuturnih aktivnosti od velike vrijednosti.

U nastavku želim da navedem nekoliko kapitalnih projekata koji su ušli u fazu realizacije:

Most na port Milen, od opozicije žestoko kritikovan projekat, vrijednosti 14 miliona eura, svakog dana sve vidljiviji.

Regionalni vodovod, veoma značajan projekat u funkciji od sljedeće godine.

Sanitarna deponija takođe projekat koji počinje realizaciju i koji će omogućiti odlaganje otpada saglasno standardima.

Anažovanje za standardizaciju i proširenje putnog pravca Ulcinj-Sukobin na kome se predano radi i za koji je završen elaborat o ekproprijaciji od strane opštine. Izgradnja sportskog centra je takođe bio naš permanentni zathjev za čiju smo realizaciju stvorili neophodne uslove.

Dragi sugrađani, želim da budem iskren sa vama. Imao sam veliku želju da započete projekte zajedno realizujemo. U zadnjem trenutku kada je sve bilo dogovoreno i definisano koalicionim sporazumom i kada sam ja trebao da budem kandidat za predsjednika opštine, 4 odbornika Demokratske unije Albanaca napuštaju nas i prave novu većinu sa opozicijom.

Ne znam koliko je vrijedno baviti se njima, bili su moji saradnici tokom dugog niza godina. Poštovao sam ih i mislio sam da i oni poštuju mene. Vrijeme je pokazalo suprotno. Nijesam to očekivao od njih.

Ne želim da opravdavam sam sebe ali svi žitelji Anamalskog područja dobro znaju angažovanje vladajuće kolicije i meni lično za ovo područje. To mi je bila obaveze ali i čast. Vrijeme će pokazati kakve su ih bile namjere i zašto se to desilo.

Na kraju želim da se zahvalim svima na ukazanom povjerenju. Bez obzira koji posao ću obavljati u budućnosti želim da saopštim da će u meni uvijek imati partnera spremnog za saradnju zarad dobrobiti naših građana i opštine.

Hvala vam na pažnji dragi građani, zahvaljujem predstavnicima medija.

Municipality of Ulcinj / Ulqin – Arsllan Hajdinaga