Niko neće Ulcinjsku rivijeru

November 7, 2011   | news

Na tender za prodaju 63,52 odsto akcija Hotelsko turističkog preduzeća (HTP) Ulcinjska rivijera nije dostavljena nijedna ponuda, saopštili su iz Tenderske komisije agenciji Mina-business.

“S obzirom na to da nije dostavljena nijedna ponuda, Tenderska komisija za turizam će, u skladu sa pravilima, tender proglasiti neuspjelim”, rekli su iz Tenderske komisije.

Oni su naveli da niko nije otkupio ni tendersku dokumentaciju.

“Bilo je nekih kompanija koje su neformalno pokazale interesovanje, ali zvanično se niko nije registrovao kao učesnik na tenderu”, dodali su iz Tenderske komisije.

Zainteresovani su ponude mogli dostavljati do petka. Tender je objavljen 21. juna i bio je otvoren do 19. septembra, nakon čega je rok produžen do 4. novembra.

Osim prodaje akcija, ponuđačima se nudilo i davanje u dugoročni zakup od 90 godina kompleks zemljišta na kojem se nalaze hoteli i drugi objekti ulcinjskog preduzeća, kao i zemljište koje je planskom dokumentacijom predviđeno za izgradnju turističkih kapaciteta i drugih mješovitih sadržaja.

“Nakon što Tenderska komisija za turizam donese odluku o proglašenju tendera neuspjelim, dostaviće informaciju o rezultatima tendera Savjetu za privatizaciju i kapitalne projekte”, rekli su iz Tenderske komisije.

Oni su naveli da je moguće da će Savjet zadužiti Tendersku komisiju za turizam da opet sprovede tendersku proceduru, pod istim ili izmijenjenim uslovima.

“Ipak do održavanja sjednice Savjeta za privatizaciju ne možemo znati kakva će biti odluka odnosno zaključak”, rekli su iz Tenderske komisije.

Zainteresovani kupci morali su da otkupe tendersku dokumentaciju po cijeni od deset hiljada EUR, kao i da prije ponude, uplate depozit ili dostave original garancije za ponudu od 150 hiljada EUR.

Učesnici na tenderu mogli su formirati i konzorcijum sa drugim kompanijama prije ili nakon kupovine tenderske dokumentacije. U okviru ponude morala je biti predviđena solidarna odgovornost članova konzorcijuma za obaveze iz tendera i kupoprodajnog ugovora.

Od ponuđača se očekivalo da dostavi ponudu za kupovinu 63,52 odsto akcijskog kapitala u HTP Ulcinjska rivijera, a cijena je predstavljala jedan od kriterijuma za ocjenu ponude.

Ulcinjska rivijera je završila treći kvartal ove godine sa gubitkom od 72,2 hiljade EUR, 85 odsto manjim u odnosu na isti period prošle godine.

Prema izvještaju o poslovanju kompanije, koji je objavljen na sajtu Komisije za hartije od vrijednosti (KHOV), prihod kompanije na kraju septembra iznosio je 2,4 miliona EUR i bio je 20,2 odsto veći u odnosu na uporedni period. Ukupna aktiva porasla je 76,5 odsto na 109,46 miliona EUR.

Vlasnici akcija Ulcinjske rivijere ponuđenih na prodaju bili su država Crna Gora 10,14 odsto, Investiciono razvojni fond (IRF) 7,64 odsto, Fond penzijsko-invalidskog osiguranja (PIO) sa 25,29 odsto, Zavod za zapošljavanje 8,43 odsto i Fond za obeštećenje oko 12 odsto akcija.

Ostali vlasnici ulcinjskog preduzeća su fondovi Trend sa 3,66 odsto akcija, Atlas mont sa 2,79, Moneta 1,87 i MIG jedan odsto.

Mina-business
YouTube Preview Image