Za 13 porodica Rta Rastislava Ulcinj, 250 hiljada eura – Video 3D

January 14, 2012   | news

Morsko dobro promijenilo plan investicija i odlučilo da zbrine domaćinstva smještena u hotelu „Jadran”

Izmjene i dopune plana za korišćenje sredstava Javnog preduzeća Morsko dobro za prošlu godinu usvojene su na prošloj sjednici Vlade, a razlog izmjena je 410 hiljada eura veći prihod od plana. Ispostavilo se da je Morsko dobro lani prihodovalo 5,06 miliona, umjesto planiranih 4.65 miliona eura, a nešto i uštedjelo.
Zato su preuzeli obavezu da sa 250 hiljada eura zbrine 13 porodica iseljenih sa Rta Rastislava koje su stanovale u bivšem hotelu „Jadran” u Ulcinju. Na tom je mjestu predviđena izgradnja hotela visoke kategorije. Osim toga, u ime ulcinjeske opštine će uplatiti osnivački ulog od 50 hiljada eura regionalnom vodovodu za Crnogorsko primorje i opštinu Cetinje, društvu Vodakom iz Tivta. Time će konačno, poslije šest godina ubjeđivanja, Ulcinj ući među osnovače regionalnog vodovoda.

– Iz grupe ulaganja briše se stavka postavljanja drvenog montažnog objekta na Bojani od 25 hiljada eura, a smanjena je i stavka od 25 hiljada eura za unapređenje i održavanje informacionog sistema – navodi se u planu koji je potpisao predsjednik upravnog odbora Javnog preduzeća Morsko dobro Aleksandar Tičić.
U odnosu na prvobitni plan povećana su ulaganja za sanaciju u opštini Ulcinj sa 275 na 325.500 hiljada eura, Tivat sa 714 na 764 hiljade, a u Budvu je, umjesto planiranih 896.500 uloženo 916.500 hiljada eura.
– Troškovi kancelarijskog materijala povećani su sa 19 na 24 hiljade eura, kao i troškovi komunalnog održavanja obale u zoni morskog dobra sa 555 hiljada na 560,500, dok je za trajno uređenje i investiciona ulaganja umjesto planiranih 2.217 miliona predviđeno 2.352 miliona eura – kako se navodi.
Smanjenja planiranih ulaganja odnosila su se na troškove proizvodnih usluga za koje je bilo planirano 1.187 miliona, a ostvareno 1.177 miliona eura, a uštedjelo se i na izradi dokumentacije i nadzora projekata u opštinama za čak 60 hiljada eura, smanjenjem sa 381 na 321 hiljadu, ali je za troškove revizije i tehničkog prijema objekata potrošeno čak 30 hiljada više, umjesto planiranih 20 potrošeno je 50 hiljada eura.
Za postavljanje klupa, kontejnera i kanti za smeće uloženo je 20 hiljada više, umjesto planiranih 71.400 hiljade povećano na 91.400 hiljada, a povećani su i troškovi za gorivo i energiju za 5 hiljada. J.V.

Samo Herceg  Novom manje para
Za investicione aktivnosti i sanaciju na uređenju u opštini Herceg Novi planirane investicije umanjene su za 15 hiljada eura, sa prvobitno određenih 760 na 745 hljada eura, dok su Kotor i Bar ostali na istom nivou od 438.600 hiljada, odnosno 462.600 hiljada eura – kako je navedeno u izmjenama, u kojim je objašnjeno da se najveće povećanje odnosi se na stavku – ostali poslovni rashodi, koja je uvećana sa 783 hiljade na 1.188 miliona.

Izvor: DAN

YouTube Preview Image