Redža ne da fotelju TO Ulcinj Karamanagi – Video

February 27, 2012   | news

Foto: Samir Adrović - Vijesti

SKANDAL: Zbog svađe oko toga ko je prvi čovjek TO Ulcinj, morala da interveniše policija.
Ulcinjska policija, sa komandirom na čelu, bila je na specijalnom, vanrednom zadatku – mirila je dvije zaraćene strane koje se bore za prostorije i funkcije u lokalnoj turističkoj organizaciji i jednako tvrde da polažu pravo na to.

Sjedište Turističke organizacije i bukvalno je bilo pod opsadom – ispred zgrade u kojoj je smješteno sjedište “Otrant komerca”, ali i u hodnicima, bilo je i policije i privatnog obezbjeđenja koji nijesu dozvoljavali pristup kancelariji TO, gdje se održavao sastanak dviju strana, uz prisustvo inspektora.

Pročitaj vijest do kraja >> Vijesti Online >>Samir Adrović

YouTube Preview Image
6