Raporti i punës së Qendrës ditore për fëmijë “SIRENA” në Ulqin

Qendra ditore për fëmijë SIRENA në Ulqin

Informatë e  punës së Qendrës ditore për fëmijë dhe të rinj me pengesa dhe vështirësi në zhvillim “SIRENA” në Ulqin, në tremujorshin e parë për vitin 2013.

Fëmijët dhe të rinjtë me pengesa dhe vështirësi në zhvillim duhet të bëjnë një jetë normale dhe kualitative në kushte ku u sigurohet dinjiteti, personaliteti, ngrohtësia dhe dashuria duke krijuar tek ata  bindjen për jetë të lumtur dhe pjesëmarrje aktive në shoqëri.

IP. Qendra ditore  për fëmijë dhe të rinj me pengesa dhe vështirësi në zhvillim “SIRENA” në Ulqin, për mirëkuptim, mbështetje dhe përkrahje ka obligim moral të falënderoj këto institucione dhe individ.

 • Për përkrahje morale dhe mbështetje financiare pushtetin vendor dhe Qendrën për punë sociale në Ulqin,
 • Agjencinë e Turqisë për bashkëpunim dhe zhvillim ndërkombëtar “TIKA” me seli në Podgoricë e cila ka aprovuar projektin për adaptimin e qendrës në vlerë prej 34.000 €.
 • Ndërmarrja tregtare “Kuća Hemije” e cila për çdo muaj ndihmon qendrën me mjete higjienike në vlerë prej 10.00 €.
 • Sipërmarrjen publike “Të mirat detare” për mbështetje financiare prej 5.000 €
 • Prokurorinë pranë Gjyqit themelor në Ulqin  e cila i orienton dënimet me para në llogarinë rrjedhëse në Qendrën ditore.
 • Nga muaji janar 2013, me pronarët e restauranteve :
 • “Europa” – Pronar Mehmet  Ibrahimi , “Rozafa”, pronar Osman Sukaliqi, “Piramida” pronar Asllan Molla, Kallaba Company” pronar Lam Kallaba dhe “Alfa” pronar Bilal Mehani, kemi arritur marrëveshjen që një ditë në javë të sigurojmë ushqimin për fëmijët e qendrës pa pagesë.

Këta pronar me kënaqësi dhe përgjegjësi e kanë pranuar këtë kërkesë dhe janë duke e realizuar në vazhdimësi.

Gjesti human i pronarëve të lartpërmendur ka nxitur edhe shumë të tjerë, që janë duke u solidarizuar me kolegët e tyre. Ky solidaritet dhe gjest human u reflektua  edhe tek shumë individ të cilët Qendra ditore “SIRENA” përzemërsisht i falënderon, e ata janë :

 • Nxënësit e qendrës shkollore “Vëllazërim bashkim” me vet kontributin e tyre kanë dhuruar një karrocë për invalid.
 • Zonja Suada  Bilali, me punë dhe vendbanim në Australi ka dhuruar një shporet me vlerë prej  292.00 €.
 • Zotëri Osman Kallaba, ka siguruar uniformat për të punësuarit e Qendrës në vlerë prej 250.00 $.
 • Z. Remzi  Hoxha, ka pru një top për ushtrime gjimnastikore të cilin e ka dhuruar Gadaf  Gorana.
 • Z. Toni Smajlaj,  ka punuar një konstruksion prej alumini të mbyllur me xham dhe ka siguruar ushqimin një ditë.
 • Z. Besim Kaleziqi, ka siguruar ushqimin një ditë.
 • Doo. “Beqoviq Menagment GRO” nën përkujdesjen e z. Selatin Gjeloshit ka siguruar disa herë ushqimin për fëmijë dhe ka ndihmuar me 200.00 €.
 • Znj. Teuta Fteja, “TB INFINITY” Doo, Ulqin ka ndihmuar me 200.00 €.
 • Z. Nusret Tula, ka siguruar disa herë  ushqimin,
 • Z. Nevryz Shaptafa, ka siguruar një herë ushqimin,
 • Z. Daut  Bejtja, ka siguruar disa herë ushqimin,
 • Z. Kujtim Suka, ka siguruar një herë ushqimin,
 • Z. Zaim Ceka, ka siguruar një herë ushqimin,
 • Znj. Branka Strugar, ka ndihmuar me 500.00 €.
 • Z. Xhemal  Mustafiq, ka ndihmuar me 100.00 €.
 • Z. Elion Hasanaga, ka ndihmuar me 200.00 €.
 • Z. Bato Mihajlović, ka vizituar qendrën dhe ka  pru ushqim për fëmijë,
 • Z. Brahim Kallaba, ka siguruar një herë ushqimin,
 • Z. Nail Holli, ka siguruar një herë ushqimin,
 • Z. Muharrem Rama, ka siguruar një herë ushqimin,
 • Z. Safet  Muça, ka siguruar një herë ushqimin,
 • Z. Kabil Kurti, ka siguruar ushqimin për fëmijë një javë,
 • Z. Muslim  Llolla ka siguruar disa herë ushqimin,
 • Z. Naser  Halili, ka siguruar një herë ushqimin,
 • Restoranti “Astoria”, me pronar Jenuz Ismajlin, ka siguruar disa herë ushqimin.
 • Restoranti “Palma” me pronar Anton Vukmanoviq, ka siguruar dy herë ushqimin,
 • Restoranti “Sahat Kulla”, me pronar  Shaban Pali, ka siguruar disa herë ushqimin,
 • Restaurnatio “Piano” me pronar Senad  Hasanaga,  ka siguruar një herë ushqimin,
 • Hotel “Dajti” me pronar Nexhat Hasanaga, ka siguruar disa herë ushqimin.
 • Restoranti “Prego” me pronar Dino Nikezić, ka siguruar një herë ushqimin,
 • Firma “Lali Commerc” ka siguruar njëherë ushqimin
 • Restoranti ”Ponte” ka siguruar disa herë ushqimin dhe ka ndihmuar me 100.00 €
 • Restoranti “Tropical” me pronar Ali Peri, ka siguruar disa herë ushqimin,
 • Furra e bukës “Europa” me pronar Deli Lushaj, ka siguruar një herë ushqimin,
 • Vëllezirit, Fati dhe Flori Mehmeti kanë ndihmuar me 100.00 €.
 • T.A. “MCM” ka ndihmuar me 100.00 €
 • “Bratica comerce” ka ndihmuar me 50.00 €
 • Doo. “Nikić Elektro” ka ndihmuar me 100.00 €
 • Znj. Vildana Dollaku, ka ndihmuar me 20.00 €.
 • Doo “Ardi Company” ka ndihmuar me 30.00 €
 • “Cungu Company” ka ndihmuar me 150.00 €
 • Z. Dino Nela,  ka ndihmuar me 100 $,
 • Doo. “Urim & Alba” ka ndihmuar me 50.00 €.
 • Qendra per te Rinje me pengesa ne zhvillim Sirena Ulqin

Kolektivi i qendrës ditore “SIRENA” përzemërsisht i falënderon të gjithë ata që ndihmuan duke u dëshiruar shëndet dhe mbarësi në familjet e tyre.

Drejtori,.

Bilal   Alaj