Filluan punimet ne rregullimin e qendrës së Shtojit nga Fondi “Rockfeller Brothers”

February 13, 2017   | Ekonomia / Ekonomija, Lajmet / Vijesti

Rregullimin e qendrës së Shtojit nga Fondi -Rockfeller BrothersPunimet në rregullimin e qendrës së Shtojit filluan dhe pritet që të përfundohen deri përpara fillimit të sezonit turistik 2017. Me planin e rregulimit të qendrës së Shtojit të cilin e hartoi Agjensioni për yhvillim dhe ndërtim është paraparë rregullimi i qendres, sanimi i terenit, ngritja e nivelit të tokës, ndërtimi i vendparkimeve dhe rregullimi i parkut për këmbësorë.

Realizuesi i projektit është Komuna e Ulqinit me anë të kontraktuesit NP “Veprimtaritë Komunale” ndërsa finansimi është siguruar nga Fondi “Rockfeller Brothers”.

Rregullimin e qendrës së Shtojit nga Fondi -Rockfeller Brothers-7

Krzetari Cungu tha që projektet e këtij lloji kontribojnë në përmirësimin e ofertës turistike nga njëra anë dhe ne ruajtjen e ambientit publik nga ana tjetër në çfarë edhe shtoi që projektet si projekti në fjalë do jenë të numërta gjatë këtij viti kalendarik.

Kryetari i Bashkësisë lokale Shtoj ka vlerësuar projektin si më të nevojshmin duke marrë parasysh që pretendon të rregullojë qendrën e Shtojit në afat të gjatë kohor.