AMBASADOR PËR PAQEN

“AMBASADOR PËR PAQEN” edhe ne Ulqin
“AMBASADOR PËR PAQEN” – “AMBASSADOR FOR PEACE” nga organizata UPF, (Federata e Paqes Universale), një Organizatë me status të veçantë në Këshillin Ekonomik dhe Social të Kombeve të Bashkuara (OKB). Ky takim u organizua me rastin e punimeve të Asamblesë së Këshillit Kombëtar të Federatës së Paqes Universale në Malë të Zi më 26 nëntor 2011,në hotel Mediteran në Ulqin. Federata e Paqes Universale është një aleancë globale e udhëheqësve të jetës politike, akademike, fetare, të shoqërisë civile,... Vazhdo