aranzmani

U Ulcinju više gostiju nego u junu prošle godine
Prema podacima Turističke organizacije Ulcinja, trenutno u najjužnijem crnogorskom gradu boravi 3.084 registrovanih gostiju, što je za 56 odsto više nego u istom periodu prošle godine. Pune plaže, veliki broj vozila na ulicama, gužve u prodavnicama i kafićima svjedoče o tome daje gostiju mnogo više od registrovanog broja. Da bi se izbjegao kolaps u saobraćaju i da bi se pješacima omogućila nesmetana šetnja, već nekoliko večeri dio puta prema Maloj plaži kao i Mala plaža pretvoreni su u pješačku zonu. U hotelima Ulcinjske... Vazhdo

June 28, 2011  :: Bota :: Comments Off on U Ulcinju više gostiju nego u junu prošle godine
Tags: , , , , ,