Branimir Gvozdenovi?

Branimir Gvozdenovi?: Kriza kriva za neuspjeh tendera za Veliku plažu i Adu Bojanu
PODGORICA – Jedan od klju?nih razloga za neuspjeh tendera za Veliku plažu i Adu Bojanu je ekonomska kriza, ocijenjeno je sjednici Tenderske komisije za valorizaciju ovih turisti?kih kompleksa. “Tome su doprinijela i do kraja neriješena pitanja infrastrukture, restitucije i privatnog vlasništva, kao i nedostatak intenzivnije podrške lokalne zajednice”, ocijenio je ju?e predsjednik Tenderske komisije  Branimir Gvozdenovi?. Tenderska komisija je odlu?ila da razmotri mogu?nost izgradnje turisti?kih kompleksa na ovim lokalitetima... Vazhdo
Branimir Gvozdenovi?: Tender za Veliku plažu neuspješan zbog krize
PODGORICA – Osnovni razlog za neuspjeh tendera za Veliku plažu je uticaj ekonomske krize, ali i nedostatak intenzivnije podrške lokalne zajednice, neriješena pitanja infrastrukture, restitucije i privatnog vlasništva, saopštio je ministar ure?enja prostora i zaštite životne sredine, Branimir Gvozdenovi?. On je ponovio da je rije? o projektu koji predstavlja najve?u pojedina?nu investiciju u oblasti nekretnina na ovom prostoru i jednu od ve?ih u svijetu i da je Vlada taj projekat pripremila sa posebnom odgovornoš?u, posve?enoš?u... Vazhdo

January 24, 2010  :: Ekonomia / Ekonomija :: Comments Off on Branimir Gvozdenovi?: Tender za Veliku plažu neuspješan zbog krize
Tags: , ,

Branimir Gvozdenovi?: Velika plaža prioritet
PODGORICA – Velika plaža ostaje i dalje prioritetan projekat za Vladu Crne Gore, nesumnjivo najve?i na ovim prostorima, rekao je za Pobjedu ministar ure?enja prostora i zaštite životne sredine Branimir Gvozdenovi?. On je kazao da ?e u narednom periodu analizirati koncept realizacije projekta po manjim cjelinama, intezivirati promociju projekta, pripremiti i donijeti plansku dokumentaciju koja rješava pitanje infrastrukture na podru?ju opštine Ulcinj. Gvozdenovi? je najavio energi?nu borbu protiv divlje gradnje, posebno na podru?ju... Vazhdo

January 24, 2010  :: news :: Comments Off on Branimir Gvozdenovi?: Velika plaža prioritet
Tags: ,

Novi hoteli u Rosama i Starom gradu u Ulcinju
Podgorica – Gradnja na prostoru Rosa u Herceg Novom i ulcinjskog Starog grada po?e?e najkasnije za godinu, u skladu sa studijama lokacija koje su ju?e usvojene na sjednici Vlade. Ministar zaštite životne sredine i ure?enja prostora Branimir Gvozdenovi? kazao je nakon sjednice da su studije lokacija ura?ene po novom Zakonu o ure?enju prostora i izgradnji objekata i da o?ekuje da ?e do kraja godine biti usvojeno i ostalih 18. – Novi pristup unosi novi kvalitet i svaka od studija sadrži stratešku procjenu uticaja na životnu sredinu... Vazhdo
Katar zainteresovan za investicije u turizam Crne Gore
Premijer Milo ?ukanovi? boravio u zvani?noj posjeti Kataru Dogovoreno formiranje mješovitog me?uvladinog komiteta koji ?e razmotriti i mogu?nost za u?eš?e katarskih investitora u projektima infrastrukture i energetike, kao i uspostavljanja direktne avionske linije Crne Gore sa ovim regionom. Privredna delegacija Katara idu?eg mjeseca u Crnoj Gori Doha, Podgorica, 17. februara – Bilateralna saradnja, a posebno na ekonomskom planu, izme?u vlada Crne Gore i Katara bi?e u narednom periodu zna?ajno intenzivirana – ocijenjeno je... Vazhdo
Prilika da se Crna Gora poveže sa svjetskim investitorima
Kan, 3. decembra (MINA-biznis) – U?eš?e na sajmu nekretnina MIPIM horajzons , odli?na je prilika da male države, kao što je Crna Gora, ostvare direktne kontakte sa vode?im svjetskim investitorima, ocijenili su predstavnici organizatora i stru?njaci. Sajam nekretnina MIPIM horajzons, organizovan za brzo rastu?a tržišta, otvorili su crnogorski ministar za ekonomski razvoj, Branimir Gvozdenovi? i gradona?elnik Kana, Bernar Brošan. Zamjenik direktora MIPIM-a, Tijeri Reno rekao je da je sajam organizovan na zahtjev investitora koji... Vazhdo

December 4, 2008  :: Turizmi / Turizam :: Comments Off on Prilika da se Crna Gora poveže sa svjetskim investitorima
Tags: ,

Odabrano pet najboljih planskih rješenja za konkurs Velika Plaža
Održivi turisti?ki kompleks na primorju Žiri za izbor najboljeg planskog rješenja za djelove masterplana za projekat Velika Plaža u ponedeljak, 27. oktobra, ocijenio je 10 rješenja i od firmi koje su ušle u ovu rundu Konkursa odabrao 5 najboljih. Kompanije koje su odabrane ima?e priliku da tokom World Travel Market sajma u Londonu, 10. novembra prezentuju radove ?lanovima žirija, kada ?e biti dodijeljene i nagrade. Žiri u sastavu: ministar za ekonomski razvoj Branimir Gvozdenovi?; ministar turizma i zaštite životne sredine Predrag... Vazhdo
?ukanovi? najuticajnija politi?ka li?nost
PODGORICA – U oblasti biznisa na prvom mjestu je podgori?ki biznismen Veselin Barovi?, a drugi na listi je premijerov brat Aca ?ukanovi?, otkriva anketa CG Ekonomista. Crnogorski premijer Milo ?ukanovi? je najuticajnija li?nost u Crnoj Gori, pokazala je anketa koju je sproveo ?asopis CG Ekonomist, a u kojoj su u?estvovala 22 novinara. Cilj anketa je da pokaže javnosti koje li?nosti crnogorski novinari smatraju najuticajnijim u Crnoj Gori u oblasti politike, finansija i biznisa. “Apsolutno svi anketirani su u oblasti politike dali... Vazhdo
Branimir Gvozdenovi?:Amerikanci žele ulagati u energetiku i turizam
NEW YORK – On smatra da je trenutno prisustvo ameri?kih kompanija i nizak nivo ostvarenih investicija u Crnoj Gori posljedica nedovoljne aktivnosti crnogorskih institucija Crna Gora u narednom periodu može o?ekivati ve?e prisustvo ameri?kih kompanija koje su zainteresovane posebno za ulaganja u energetiku i turizam, saopštio je crnogorski ministar za ekonomski razvoj Branimir Gvozdenovi?. Na prezentaciji investicionih potencijala Crne Gore u New Yorku, Gvozdenovi? je posebnu pažnju stavio na unapre?enje sektora energetike kroz... Vazhdo

May 10, 2008  :: Ekonomia / Ekonomija, Shtypi / Mediji :: Comments Off on Branimir Gvozdenovi?:Amerikanci žele ulagati u energetiku i turizam
Tags: , ,

Šeike interesuje Velika plaža u Ulcinju
Ministarstvo ekonomije u Dubaiju predstavilo projekte za razvoj turizma Podgorica – Mogu?nosti i planske preduslove održivog ekonomskog razvoja Crne Gore, prezentova?e na Samitu Svjetskog savjeta za turizam i putovanja (WTTC), koji je ju?e po?eo u Dubaiju, crnogorski ministar za ekonomski razvoj Branimir Gvozdenovi?. Iz Ministarstva za ekonomski razvoj saopšteno je da ?e poseban akcenat biti stavljen na projekat ulcinjske Velike plaže, za koji je objavljen poziv me?unarodnim investitorima da do 16. juna pokažu interesovanje o... Vazhdo

April 21, 2008  :: Shtypi / Mediji, Turizmi / Turizam :: Comments Off on Šeike interesuje Velika plaža u Ulcinju
Tags: , , , , ,

Page 1 of 212