Crnogorsko primorje

Turisti?ka posjeta u crnoj gori dostigla vrhunac
Sezona u zenitu Crnogorsko primorje, 9. avgusta – Kolone automobila i autobusa, veliki broj motocikala na saobra?ajnicama koje povezuju unutrašnjost Crne Gore sa Primorjem, bile su prava slika protekla dva dana. Poja?ana frekfencija na moru, gužva na Željezni?koj stanici u Baru i u zra?nim lukama u Tivtu i Podgorici tako?e su obilježili dane vikenda. Ista slika se ponovila i danas, kada je dodatno zabilježena invazija na plaže, ?emu je poseban doprinos dalo veoma toplo vrijeme, koje jedino apsolutno pogoduje turizmu i ovoj... Vazhdo

August 10, 2009  :: news :: Comments Off on Turisti?ka posjeta u crnoj gori dostigla vrhunac
Tags: , ,

Ulcinj:Velika plaža rezervisana za strance
Razvoj Velike plaže i ostalih lokacija na crnogorskom primorju ima?e posebnu ulogu u održivom razvoju Crne Gore i može u potpunosti promijeniti ekonomsku budu?nost zemlje. Investicije tog obima i karaktera su inicijalna kapisla za ekonomski bum koji o?ekujemo – rekao je ministar ekonomije Branimir Gvozdenovi? u intervjuu “Danu”. Osim turisti?kih efekata, naveo je, o?ekujemo da ?e ovaj projekat ubrzati ulaganja u infrastrukturu – saobra?ajnu, vodovodnu, energetsku, kanalizacionu, da ?e podsta?i dalji razvoj ugostiteljstva,... Vazhdo

April 25, 2008  :: Shtypi / Mediji, Turizmi / Turizam :: Comments Off on Ulcinj:Velika plaža rezervisana za strance
Tags: , , , , , ,