Demokratskog saveza i Albanske alternative Mehmet Bardhi

?ELNICI ALBANSKIH STRANAKA ŠALJU ISTA PREDIZBORNA OBE?ANJA
Samo ih harizma dijeli Podgorica – Kada 29. marta iza?e na izbore, prosje?an albanski glasa? nacionalnih stranaka mora?e da zaokruži ime poslani?kog kandidata na osnovu li?nih simpatija. S obzirom na to da gotovo nema razlike u predizbornim obe?anjima albanskih politi?ara u Crnoj Gori, harizma albanskih vo?a mogla bi biti presudan argument na bira?kom mjestu. Iako na izborima nastupaju tri albanske partije, jedna koaliciona i jedna lista gra?ana, glasa?ima od Ulcinja do Gusinja ve? sada je zagarantovana borba za decentralizovanu vlast... Vazhdo