Djemtë protestojnë!

Djemtë protestojnë!
02/03/09 11:45 Qetsori, që në mëngjes, ka filluar të thotë se djemtë në shtëpi janë të persekutuar. Sipas tij, ata po i bëjnë të gjitha punët, po lajnë enët, po lajnë shtëpinë, po gatuajnë. Sipas tij, ata po paragjykohen nga miqtë apo njerëzit jashtë shtëpisë, sepse, gjithmonë sipas tij, ata jetojnë në shoqërinë shqiptare, ku punët i bëjnë femrat dhe jo meshkujt. Ndërsa këtu ata po bëjnë gjithcka e vajzat asgjë. Edhe Pavlini e Arjoni janë bashkuar me të. “S’po merret vesh kush janë femrat e... Vazhdo