Dr.Nail Draga

Misteret e panjohura të Shasit
Hipoteza se ka gjasa reale që Shasi i lashtë të ketë qenë në një vend tjetër, ku më pas është përmbytur nga ujërat e liqenit ka argumente shkencore gjeografike për këtë mjedis, që plotësohet edhe me ekzistimin e disa objekteve të banimit që më parë janë vërejtur në fund të liqenit nga individë të ndryshëm. Ndërsa po të bëhen hulumtime arkeologjike nënujore nuk ka dilemë se do të zgjidhej enigma e një hipoteze të tillë që do të jetë në favor të përcaktimit definitiv të lashtësisë së këtij... Vazhdo

June 16, 2008  :: Turizmi / Turizam :: Comments Off on Misteret e panjohura të Shasit
Tags: , , , , , , ,

Pakicat në Mal të Zi dhe e drejta e përdorimit të gjuhës së tyre
Gjuha tregon identitetin e një populli Në kuadër të realizimit të projektit “Liria e të shprehurit në Mal të Zi”, i cili mbështetet nga Ambasada e Mbretërisë së Norvegjisë, Nisma e të Rinjve për të Drejtën e Njeriut organizoi ditë më parë në Ulqin tribunën me temë “E drejta e përdorimit të gjuhëve të pakicave në Mal të Zi”. Për këtë temë ligjëruan Xhemal Peroviq nga Qendra për Marrëdhënie Ndëretnike “Pax”, dr. Nail Draga, profesor, dhe Leon Gjokaj, koordinator i... Vazhdo

May 15, 2008  :: Kulturë / Kultura, Shoqëria / Društvo, Shtypi / Mediji :: Comments Off on Pakicat në Mal të Zi dhe e drejta e përdorimit të gjuhës së tyre
Tags: , , ,

Prezentimi i vlerave turistike kërkon qasje profesionale
KULTURA DHE TURIZMI Në ato mjedise ku turizmi është veprimtari parësore ekonomike subjektet përkatëse qoftë nga pushteti vendor apo ato private kujdes të veçantë i kushtojnë propagandës turistike duke botuar materiale të ndryshme turistike qofshin të shkruara apo elektronike. Prezentimi i tyre bëhet enkas në takimet e ndryshme ku vend kryesor kanë panairet me ç`rast bëhet prezentimi i ofertës turistike te mjedisit përkatës, duke ofruar vlerat ambientale dhe antropogjene klienteles turistike qe është praktikë e... Vazhdo

April 28, 2008  :: Anketë / Anketa :: Comments Off on Prezentimi i vlerave turistike kërkon qasje profesionale
Tags: , , , , ,

Shqiptarët në Mal të Zi në kohën e shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë (1)
Ndryshimi i hartës politike të Ballkanit Shtetet ballkanike duke parë sukseset luftarake të shqiptarëve kundër ushtrisë së Perandorisë Osmane, veçanërisht kryengritjet e vitit 1910-1912, shpejtuan për formimin e Aleancës Ballkanike, për fillimin e luftës kundër Portës së Lartë. Kështu aleancë ne mes veti lidhën Serbia, Mali i Zi, Bullgaria dhe Greqia. Bisedat e fshehta në mes shteteve ballkanike ishin inicuar nga Rusia në vitin 1911, duke përfunduar në shtator 1912, me realizimin e aleancës në mes tyre. Në... Vazhdo