fakt

Bashkpunim më i mirë për parandalimin e dhunës në familje
SOS-telefoni për femra dhe fëmijë viktima të dhunës në Ulqin ,nga data 14-të deri më 16-të maj mbajti seminari tredidor me temë:” preventiva efikase dhe mbrojtja nga dhuna në familje”,në kuadër të projektit „Përkrahje viktimave të dhunës familjare,dhe përmirsimi i pozitës së tyre“ me përkrahjen e Fondit për shoqëri aktive (FAKT) . Qëllimi i seminarit ishte aftësimi i anëtarëve të ekipit multidisiplinar në komunën e Ulqinit për operim të vazhdueshëm të punës në parandalimin e dhunës në familje... Vazhdo

May 19, 2011  :: Shoqëria / Društvo :: Comments Off on Bashkpunim më i mirë për parandalimin e dhunës në familje
Tags: , , , , ,

OJQ-ja SOS telefoni:Organizon trajnim treditor për përfaqsuesit e institucioneve
OJQ-ja SOS telefoni për femra dhe fëmijë viktima të dhunës-Ulqin ,me përkrahjen e Fondit për shoqëri aktive (FAKT) organizon seminar treditor me temën: “Preventiva efikase dhe mbrojtja nga dhuna në familje”nga data 14 deri më 16 maj 2011, në hapësirat e Qendrës për zhvillimin e afarizimit të gruas. Qëllimi i seminarit është aftësimi i anëtarëve të ekipit multidisiplinar në komunën e Ulqinit për operim të vazhdueshëm të punës në parandalimin e dhunës në familje ,që në këtë mënyrë të krijohen... Vazhdo

May 10, 2011  :: Shoqëria / Društvo :: Comments Off on OJQ-ja SOS telefoni:Organizon trajnim treditor për përfaqsuesit e institucioneve
Tags: , , , , ,

Dhuna në familje shënon rritje në të gjitha institucionet relevante – Video
Ulqin,11.10.2010 Në Komunën e Ulqinit është e pranishme dhuna në familje dhe kjo dukuri shqetësuesee cila nga drejtësia konsiderohet  vepër penale,  vazhdon të jetë mister dhe  temë tabu, u tha në konferencën e sotme për shtyp, organizuar nga SOS Telefoni për femra dhe fëmijë viktimë të dhunës  në Ulqin. Zbutja e këtij fenomeni negativ të shoqërisë sonë mendohet të arrihet  nëpërmjet realizimit të projektit njëvjeçar “  Përkrahja e viktimave të dhunës dhe përmirësimi i gjendjes së tyre”,... Vazhdo
Mund të bëhet Mali i Zi një tjetër Monako?
Duke gëzuar ndërkaq një bum pronësie dhe të ardhura të rritura nga turizmi, vendi po kërkon të tërheqë investimin e madh të huaj. Me bregdetin e vet spektakular dhe brendësinë e thyer malore, Mali i Zi e sidomos Ulqini ka një potencial të madh turistik. Tani që republika ka fituar pavarësinë nga bashkimi i mëparshëm shtetëror me Serbinë, disa thonë se ai mund të bëhet një tjetër Monako. Shembujt janë të shumtë, mjafton vetëm të mendosh për Greqinë, Portugalinë dhe Spanjën, për përfitimin ekonomik të... Vazhdo

February 29, 2008  :: Turizmi / Turizam :: Comments Off on Mund të bëhet Mali i Zi një tjetër Monako?
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,