Festën kombëtare Ditën e Flamurit-28 Nëntorin.

KNSHMZ-ja organizon me 28 Nentor diten e flamurit
KËSHILLI NACIONAL I SHQIPTARËVE NË MALIN E ZI NACIONALNI SAVJET ALBANACA U CRNOJ GORI ALBANIAN  NATIONAL COUNCIL IN MONTENEGRO Ulqin, 24.11. 2010 L  A J M Ë R I M Këshilli Nacional i Shqiptarëve në Malin e Zi organizon Manifestim me rastin e shënimit të 28 Nëntorit – Ditës së Flamurit, të dielen, me 28 Nëntor 2010, në Qendrën për Kulturë – Ulqin. Koncerti fillon të dielen me 28 ora 18.30 ne sallen e shtepisë së kulturës Ulqin Prania Juaj na nderon, jeni të mirëseardhur ! Këshilli organizativ  Vazhdo

November 26, 2010  :: Ngjarjet - Events :: Comments Off on KNSHMZ-ja organizon me 28 Nentor diten e flamurit
Tags: , , ,

Iniciativë për ndryshimin e ligjit për festa
Opinioni i gjerë është i informuar se nga vendosja e pluralizmit politik nga viti 1990 e më pas  shqiptarët në Mal të Zi kremtojnë Festën kombëtare Ditën e Flamurit-28 Nëntorin. Duke marrë parasysh se Mali i Zi është shtet multinacional dhe multikulturor edhe në Kushtetutën e Malit të Zi në nenin 79 në mes tjerash cekët së për pakicat nacionale është i lejuar përdorimi  i  simboleve kombëtare dhe i shënimit të festave kombëtare. Një formulim i tillë nuk ka dilemë së avacon çështjen e barazisë nacionale... Vazhdo