gospodin Gzim Hajdinaga

Turisti?ka ponuda Crne Gore predstavljena u Tirani
U okviru promotivnih aktivnosti koje su planirane za tržište Regiona, promocija turisti?ke ponude Crne Gore za ovu sezonu predstavljena je danas i u Tirani u prisustvu oko 70 zvanica, predstavnika turisti?kih agencija i medija. Zvanice je u uvodnom dijelu pozdravio ambasador Crne Gore u Republici Albaniji, njegova ekselencija, gospodin Željko Perovi?, koji je ukazao na neophodnost unapredjenja ekonomskih odnosa i istakao zadovoljstvo interesovanjem gra?ana Albanije za Crnu Goru kao turisti?ku destinaciju. Isti?u?i kontinuiran rast posjete... Vazhdo