Govor ministra za zaštitu ljudskih i manjinskih prava Fuada Nimanija na Forumu Ujedinjenih nacija o pitanjima manjina

Fuada Nimani na Forumu Ujedinjenih nacija u Ženevi
Ženeva: Govor ministra za zaštitu ljudskih i manjinskih prava Fuada Nimanija na Forumu Ujedinjenih nacija o pitanjima manjina Poštovane Dame i Gospodo, Sa neskrivenim zadovoljstvom što prisustvujem jednom ovakvom skupu, želim da Vas pozdravim u ime Vlade Crne Gore i u svoje li?no ime. Pokuša?u da Vas u narednih nekoliko minuta, uvažene u?esnike skupa, upoznam sa situacijom u Crnoj Gori po pitanju obrazovanja manjina. U Crnoj Gori politika obrazovanja po?iva na principima demokratije, poštovanja gra?anskih i ljudskih prava i obezbje?enja... Vazhdo