hrvati

Manjina je premalo na malim ekranima
Istraživanje inicijative mladih za ljudska prava pokazuje da RTCG ne poštuje ustav i medijske zakone Podgorica – Dnevne vijesti na albanskom jeziku “Lajmet” i nedjeljni magazin “Mozaiku” ne zadovoljavaju albanske gledaoce Televizije Crne Gore, pokazalo je istraživanje Inicijative mladih za ljudska prava (YIHR). Istraživa?i su zaklju?ili da svi manjinski narodi više vjeruju lokalnim javnim servisima nego RTCG, koja ne potencira dovoljno kulturu i probleme razli?itih nacija. Albanci, koji su uz Rome jedina jezi?ka manjina... Vazhdo
Bardhi: Pre?i sa obe?anja na zapošljavanje
Direktorica Uprave za kadrove Svetlana Vukovi? tvrdi da je problem što kandidati ne?e da se izjašnjavaju o nacionalnoj pripadnosti. Lider Demokratskog saveza Albanaca Mehmet Bardhi pozvao je ju?e Vladu, odnosno Upravu za kadrove ?ija je to direktna nadležnost, da kona?no po?nu da sprovode u djelo ustavna i zakonska rješenja o srazmjernoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u organima državne uprave. – Najefikasniji na?in da se obezbijedi srazmjerna zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina jeste da Vlada i ostala... Vazhdo

December 16, 2008  :: Lajmet / Vijesti :: Comments Off on Bardhi: Pre?i sa obe?anja na zapošljavanje
Tags: , , , , , , ,

Akademska alternativa kritikuje predlog zakona o li?nom imenu
Zamjerke zbog jezika Podgorica, 31. maja (MINA) – Predlog zakona o li?nom imenu, koji predvi?a da taj podatak u zvani?nim dokumentima bude napisan na crnogorskom jeziku, a za pripadnike nacionalnih manjina na njihovim jezicima, besmislen je i neadekvatan realnom stanju, ocijenila je danas Akademska alternativa (AA). U toj nevladinoj organizaciji navode da po tom zakonu ispada da više od 89.5 hiljada pravoslavnih Crnogoraca koji govore crnogorskim jezikom predstavljaju nacionalnu ve?inu, a da su preko 530.64 hiljade gra?ana pripadnici... Vazhdo

June 1, 2008  :: Lajmet / Vijesti, Shtypi / Mediji :: Comments Off on Akademska alternativa kritikuje predlog zakona o li?nom imenu
Tags: , , , ,