Inaugurimi i Medresesë në Milesh

Inaugurimi i Medresesë në Milesh
Në emër të Zotit një, mëshiruesit, mëshirëbërësit Javën e shkuar në Milesh, afër Tuzit, (në ftesa është thënë në Podgoricë!), është inauguruar Medreseja, si shkollë e mesme fetare, kuptohet për nxënës të besimit islam. Ky autor, me gjithë ftesën që ka patur, për shkak të obligimeve të marra më parë për atë ditë, nuk ka qenë në këtë manifestim dhe nuk mund të merret me anën organizative të tij. Nga ana tjetër, duke qenë njëri prej liderëve politikë shqiptarë, ai nuk ka të drejtë kushtetuese,... Vazhdo

December 15, 2008  :: Reportazh / Reportaža :: Comments Off on Inaugurimi i Medresesë në Milesh
Tags: , , , ,