Isat Jakupi specijalista interne medicine iz Ulcinja

Isat Jakupi, specijalista interne medicine iz Ulcinja:
Šta bi bili prioriteti gra?anima da su ministri? – Crna Gora se, po svemu sude?i, samo deklarativno zalaže za poštovanje svih prava manjina. Kada to kažem mislim prije svega na nedovoljnu implementaciju Zakona o manjinskim pravima i slobodama. Kada bih bio u poziciji ministra za manjine, moj prioritet bio bi, prije svega, da manjine budu proporcionalno zastupljene u organima državne uprave, što nažalost, mora se priznati, danas nije slu?aj. Sve dok se to ne dogodi ne može se govoriti o poštovanju manjinskih prava u Crnoj... Vazhdo

December 31, 2008  :: Lajmet / Vijesti :: Comments Off on Isat Jakupi, specijalista interne medicine iz Ulcinja:
Tags: ,