Kushtetuta

Të sigurohen mandatet e garantuara për shqiptarët
Deklaratë për media e këshillit nacional të shqiptarëve në malin e zi lidhur me zgjedhjet e paralajmëruara parlamentare Në bazë të zhvillimeve aktuale politike në Malin e Zi, Propozim vendimit të Qeverisë dhe debateve rreth mbajtjes të zgjedhjeve parlamentare, Këshilli Nacional i Shqiptarëve në Malin e Zi, duke ndjekur me vëmendje situatën lidhur me këtë çështje vëren se zgjedhjet parlamentare janë në prag dhe ka gjasa që ato të mbahen së shpejti, d.m.th. atëherë kur tzi përshtatet pushtetit aktual. Këshilli... Vazhdo

January 19, 2009  :: Shtypi / Mediji :: Comments Off on Të sigurohen mandatet e garantuara për shqiptarët
Tags: , , ,

Kushtetuta dhe Pakicat në Mal të Zi (1)
Avancimi i barazisë qytetare e nacionale Të drejtat e garantuara me kushtetutë dhe sipas standardëve ndërkombëtare nuk duhen të mvarën nga disponimi i partisë apo partive në pushtet por ato janë obligim i detyrueshëm për pushtetin për të realizuar në praktikë barazinë qytetare dhe nacionale. Është koha e fundit që të bëhet një kthesë pozitive ku shqiptarët të ndihen të barabartë me qytetarët e tjerë në Mal të Zi, ndërsa nëse ndodh si deri më tash ku Vazhdo  Vazhdo
Fuat Nimani flet për Kushtetuten
http://video.google.com/videoplay?docid=-1117244943639603747 Nimani: Në kushtetutën e re kërkojmë përfaqësim proporcional të pakicave Fuat Nimani: Pikërisht ministria për të drejtat e njeriut dhe të pakicave ka organizuar një tryezë të rrumbullakët lidhur me të drejtat e pakicave në kushtetutën e re të Malit të Zi. Drafti i dhënë nga parlamenti i Malit të Zi duket që nuk i plotëson ata nevojat dhe kerkesat e pakicave, por natyrisht duhet ditur, që kjo Vazhdo  Vazhdo

January 7, 2008  :: Shoqëria / Društvo :: Comments Off on Fuat Nimani flet për Kushtetuten
Tags: , , , , , , , , , , , , , ,