Lider Albanske alternative

Manjine uglavnom zadovoljne
Predlog izbornog zakona, upu?en Venecijanskoj komisiji, dobio je pozitivnu ocjenu, uklju?uju?i i segment o zastupljenosti manjinskih naroda. Pozitivna diskriminacija zastupljena je u radnoj verziji novog zakona o izboru poslanika i odbornika. Lista manjinskih naroda, istina, ne?e imati zagarantovane mandate, ali ?e poslanike i odbornike dobiti najja?i sa zbirne liste, koju ?e ?initi svi oni koji ?e pre?i cenzus od 0,7 odsto. Ve?ina manjina je zadovoljna predlogom, kaže ?lan vladaju?e koalicije, iz Bošnja?ke stranke i ?lan radne grupe... Vazhdo

June 9, 2010  :: news :: Comments Off on Manjine uglavnom zadovoljne
Tags: , ,

AA poziva ostale albanske stranke da razmisle – Video
Da li u?estvovati na izborima Podgorica (MINA) – Albanske nacionalne stranke treba da razmisle da li da u?estvuju na izborima, ukoliko Skupština usvoji izmjene izbornog zakonodavstva koje predvi?aju Crnu Goru kao jednu izbornu jedinicu i bez garantovanih mandata, smatra predsjednik Albanske alternative ?er? Camaj. On je pozvao me?unarodne faktore u Crnoj Gori da reaguju, da ne podrže namjere “jedinstvenof DPS-a da Albance izbrišu sa polit?ke mape”. On je kazao da poslije ovoga Albanci ne znaju šta sve mogu da o?ekuju. “Ne znam... Vazhdo

February 7, 2010  :: news :: Komente (1)
Tags: ,

Lider albanske alternative optužuje DUA,što pokušaju da preuzmu kontrolu savjeta
Žele kontrolu nad savjetom Lider Albanske alternative i poslanik Vaselj Siništaj optužio je ju?e Demokratsku uniju Albanaca da najavljenom žalbom Ustavnom sudu na odluke elektorske skupštine za albanski savjet želi da obnovi postupak kako bi pokušala da preuzme kontrolu nad tim tijelom. – Nijesu to uspjeli sada, jer ?e najvjerovatnije Demokratski savez, što izabranim a što ?lanovima po funkciji, imati natpolovi?nu ve?inu, od ukupno 35 ?lanova. DUA i njen lider Ferhat Dinoša namjerno su zakazali skupštinu u Ulcinju 19.... Vazhdo

May 9, 2008  :: Politika, Shtypi / Mediji :: Comments Off on Lider albanske alternative optužuje DUA,što pokušaju da preuzmu kontrolu savjeta
Tags: , , ,