Master Planin

Ministria e turizmit shpalli konkursin për valorizimin e komplekseve turistike në bregdetin malazias
Ftohen të interesuarit të shpalosin synimet Qeveria e Malit të Zi, e cila është pronare e ujdhesës Ada, me një sipërfaqe prej 520 hektarësh, synon të nënshkruajë kontratën për dhënien me koncesion shumëvjeçar të rreth 100 hektarëve të kësaj ujdhese, duke i dhënë të drejtën për zhvillimin dhe menaxhimin e këtij kompleksi turistik. Ministria e Turizmit dhe Mbrojtjes së Mjedisit Jetësor i ka ftuar të hënën investitorët e interesuar ndërkombëtarë me përvojë në fushën e turizmit që të bëjnë vlerësimin... Vazhdo

February 21, 2008  :: Turizmi / Turizam :: Comments Off on Ministria e turizmit shpalli konkursin për valorizimin e komplekseve turistike në bregdetin malazias
Tags: , , , , , , , ,