mediterana

Definisano crnogorsko obalno podru?je
Koordinaciono tijelo za izradu Strategije integralnog upravljanja obalnim podru?jem SIUOP na današnjem sastanku, na kojoj je predsjedavao ministar za ekonomski razvoj Branimir Gvozdenovi? usvojilo je kona?an tekst Strategije koji ?e biti proslije?en Vladi na usvajanje.   Tok izrade Strategije pratilo je Koordinaciono tijelo sastavljeno od predstavnika državnih organa i institucija i lokalnih samouprava.“SIUOP je dokument nastao iz obaveze utvr?ene Protokolom o zaštiti Mediterana, a u saradnji resornog Ministarstva i JP Morsko... Vazhdo

February 28, 2008  :: Turizmi / Turizam :: Comments Off on Definisano crnogorsko obalno podru?je
Tags: , , , , , ,

U Turisti?koj organizaciji Budve zadovoljni nastupom na Sajmu u Pragu
Sajam posjetilo 30.000 ljudi BUDVA – Turisti?ka organizacija Opštine Budva je samostalno predstavila turisti?ku ponudu Budvanske rivijere od 14. do 17. februara na 17. turisti?koj berzi ” Holiday world ”, u Pragu. Na ovom prestižnom internacionalnom turisti?kom sajmu za podru?je Centralne Evrope, nastupili su Dubai, Tajland, Tajvan, Indija, Šri Lanka, Maldivi i mnogi drugi. Na Sajmu su se predstavile i agencije koje nude aranžmane za putovanja u sve dijelove svijeta. Ove godine turisti?ku ponudu predstavilo je oko... Vazhdo

February 19, 2008  :: Turizmi / Turizam :: Comments Off on U Turisti?koj organizaciji Budve zadovoljni nastupom na Sajmu u Pragu
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,