medresa u tuzima

U Tuzima ju?e otvorena medresa – prva islamska ustanova u Crnoj Gori
Me?uvjerska tolerancija – zalog za zajedni?ku budu?nost – Otvaranje Medrese je novi doprinos kvalitetnim odnosima Crne Gore i islamske zajednice u Crnoj Gori, koji su, poštuju?i odvojenost vjere i države, uvijek djelovali u funkciji afirmacije me?ukonfesionalne, me?unacionalne i me?ukulturalne saradnje, svjesni da je ta vrijednost, naslije?ena iz naše istorije, sjajna zaloga za zajedni?ku budu?nost, istakao crnogorski predsjednik Filip Vujanovi? Podgorica, 5. decembra – U Tuzima je danas sve?ano otvorena Medresa, prva islamska... Vazhdo

December 15, 2008  :: Shtypi / Mediji :: Comments Off on U Tuzima ju?e otvorena medresa – prva islamska ustanova u Crnoj Gori
Tags: , , ,