Mezi Valdanosem a Ulcinjí

Ulcinj – Černá Hora
Ulcinj je nejjižn?ji položené m?sto (24000) na ?ernohorském p?ímo?í, malý p?ístav a jedno z nejv?tších letovisek Cerné Hory. Leží 23 km jihovýchodn? od Baru. Jeho rekrea?ní oblast (tzv. Ulcinjská riviéra), pat?ící k nejperspektivn?jším v zemi, za?íná v samotném m?st? a táhne se jihovýchodním sm?rem až k ústí ?eky Bojany na hranicích s Albánií. Jako jediné ?ernohorské p?ímo?ské místo nemá monumentální horskou kulisu, její zázemí je do zna?né míry zem?d?lské. V okolí se p?stují díky mimo?ádn?... Vazhdo