mishi i dhive

Ferma e dhive nga Selatin Gjeloshi në Kravarë – Video
Vlerësimet për prodhimtarinë blegtorale te dhive nga prodhuesi Ulqinak nga Kravari është u kryer prej shume vitesh. Sidoqoftë shumë nga fermerët nuk janë në dijeni për praktikat e vlerësimit te fitimeve me përcaktimin e prodhimtarisë efektive dhe joefektive. Mundësia qe të dokumentohen dhe analizohen të dhënat bazuar në performancen e kafshës dhe krahasimi i tyre me mesataren e performances së kopesë është mjet i rëndësishëm për vlerësim. Selatin Gjeloshi si menaxhues të fermës, prodhuesit blegtoral duhet... Vazhdo