nezavisnost Kosova

Albanske stranke negiraju izjavu Gzima Hajdinage o lobiranju kod vlade da prizna Kosovo
Proizvod predreferendumskog dila Nikola Camaj (DSA) naglašava da DUA ništa ne pri?a napamet, pa tako ni o priznanju Kosova koje Hajdinaga ne o?ekuje, nego najavljuje – Vaselj Siništaj isti?e da njegova stranka ne lobira. Odluka da Crna Gora prizna nezavisnost Kosova i Metohije od Srbije ne?e biti donijeta na insistiranje albanskih stranaka, ve? kada to signalizira me?unarodna zajednica, poru?io je lider Albanske alternative Vaselj Siništaj komentarišu?i najavu Gzima Hajdinage, (DUA) predsjednika Opštine Ulcinj, koji je u Prištini... Vazhdo