o statusu Albanaca u Crnoj Gori

Albance sva?a izbor šefa kluba
STRANKE SA MANjINSKIH IZBORNIH LISTA ZADOVOLjNE REZULTATOM Tri albanske liste najavile osnivanje posebnog poslani?kog kluba ali na pomolu spor oko izbora šefa kluba Albanske partije i koalicije koje su ostvarile parlamentarni status na nedjeljnim izborima najavile su ju?e da ?e formirati poseban poslani?ki klub, ali nijesu se saglasile ko treba da bude njegov predsjednik. Izuzetak iz tog projekta, kako tvrde naši sagovornici, treba da bude Demokratska unija Albanaca, zbog bliskih veza sa DPS-om. Oni navode da su sve manjine u Crnoj... Vazhdo