)Odbornik “Force” Nazif Cungu

Sjednica Ulcinjske Skupštine ; Korupcija na tapetu
Ulcinj – Odbornici u ulcinjskom parlamentu ju?e su jednoglasno usvojili program borbe protiv korupcije i akcioni plan za borbu protiv korupcije do 2012. godine. U programu, koji je izradila posebna komisija i koji je zavrijedio pohvale odbornika, isti?e se da je glavni cilj stvaranje uslova za suzbijanje i spre?avanje pojave korupcije na lokalnom nivou. “Partnerstvom sa gra?anima do?i ?e do efikasne, transparentne i profesionalne lokalne samouprave kao garant vladavine prava, preduslov razvoja grada i sigurna prepreka korupciji... Vazhdo

December 16, 2009  :: news :: Comments Off on Sjednica Ulcinjske Skupštine ; Korupcija na tapetu
Tags: , ,

Skupština Ulcinj: Dva sata za 100 kvadrata
Odbornici u Ulcinjskom parlamentu teško se „razdvojili” od placa u vladimiru namijenjenog penzionerima za gradnju doma Ulcinj – Odbornici u ulcinjskom parlamentu ju?e su ve?inom glasova usvojili odluke o dodjeli gradskog gra?evinskog zemljišta Udruženju penzionera Vladimira i Komunalnoj policiji i otvorili raspravu o predlogu odluke o regulisanju saobra?aja u opštini, koju ?e nastaviti sjutra. Na po?etku sjednice, bez prisustva opozicije, odbornici vladaju?e koalicije i PDP, kojima je kvorum ?inio njihov kolega iz DJA Ragip... Vazhdo
Ulcinjska Skupština i ju?e je vodila jalovu raspravu
Miloševi? i mra?ne sile u sali Ulcinj – Ulcinjska Skupština i ju?e je vodila jalovu raspravu o Izvještaju o radu organa lokalne samouprave za prošlu godinu u diskusijama i replikama, ali kao i prethodnog dana, nije uspjela do kraja radnog vremena da se izjasni o njemu. Odbornici se uglavnom nijesu doticali ta?ke dnevnog reda, neke diskusije trajale su i po skoro pola sata, a replike nerijetko i više od deset minuta. Bilo je rije?i i o Miloševi?u, mra?nim silama, deklaraciji, prodaji mlijeka i još mnogo ?emu drugom. Odbornik... Vazhdo
Zasjedanje Skupštine Opštine Ulcinj obilježilo izlaganje gradona?elnika Gzima Hajdinage
Zbog mene neki imaju kompleks Ulcinj – Na osnovu revizorskog izvještaja koji je obavila podgori?ka firma „Reviko“, odbornici ulcinjske Skupštine ju?e su, ve?inom glasova, usvojili predlog završnog ra?una za 2007. U izvještaju revizora isti?e se generalno pozitivna ocjena o planu prihoda i rashoda za prošlu godinu, ali se navode i neke manjkavosti, što je motivisalo opozicione odbornike da se obruše na taj dokument. Odbornik Force Nazif Cungu kazao je da postoje evidentne razlike u izvještajima revizora i Sekretarijata... Vazhdo

December 23, 2008  :: Lajmet / Vijesti :: Comments Off on Zasjedanje Skupštine Opštine Ulcinj obilježilo izlaganje gradona?elnika Gzima Hajdinage
Tags: , , , , , , ,

Ulcinjski Parlament odložio usvajanje nacrta odluke o naknadi za ure?enje gra?evinskog zemljišta
Vlast bez kvoruma Ulcinj – Koalicija “Za evropski Ulcinj” (DUA, DPS i SDP) i Partija demokratskog prosperiteta, koji ?ine aktuelnu ve?inu u ulcinjskom parlamentu, ju?e nijesu imali dovoljan broj odbornika da bi izglasali nacrt odluke o naknadi za ure?enje gra?evinskog zemljišta, pa je predsjednik SO Muhamet Nika odložio usvajanje tog akta za naredno zasjedanje. Opozicija je prethodno napustila sjednicu ne žele?i da vladaju?oj ve?ini ?ini kvorum. Vazhdo  Vazhdo

January 29, 2008  :: Politika :: Comments Off on Ulcinjski Parlament odložio usvajanje nacrta odluke o naknadi za ure?enje gra?evinskog zemljišta
Tags: , , , , , , , , , , , , ,