Poslanik koalicije Perspektiva Amir Holaj

Predstavnici albanaca traže od predsjednika parlamenta da im se obra?a i na njihovom jeziku
Ranko da piše i na albanskom Predstavnici parlamentarnih partija koje zastupaju interese Albanaca u Crnoj Gori saopštili su ju?e da bi predsjednik Skupštine Ranko Krivokapi? u komunikaciji s njima trebalo da koristi i albanski pored crnogorskog jezika. Komentarišu?i Krivokapi?evu odluku da se ubudu?e pridržava pravopisa crnogorskog jezika i svoju funkciju piše upotrebljavaju?i jedno od dva novouvedena slova, poslanici iz redova albanske nacionalne zajednice kažu da u tome ne vide ništa sporno, ali da i drugi imaju pravo na upotrebu... Vazhdo