Predrag Nenezi?

Stranim novinarima predstavljen crnogorski turizam
U sklopu redovnih aktivnosti Nacionalna turisti?ka organizacija Crne Gore NTO i ove godine organizovala je boravak studijskih grupa novinara, u cilju promocije turisti?ke crnogorske ponude. Od 14. do 18.aprila u Crnoj Gori je boravila studijska grupa novinara vode?ih britanskih medija The Times, PA News, Sunday Mirror, Daily Mail, Yorkshire Post i Liverpool Echo. “Cilj posjete je upoznavanje i promocija planinskog dijela Crne Gore, netaknute prirode i nacionalnih parkova, a imaju?i u vidu jedinstvenost ovih oblasti i njihovu turisti?ku... Vazhdo

April 21, 2008  :: Turizmi / Turizam :: Comments Off on Stranim novinarima predstavljen crnogorski turizam
Tags: , , , , , , , ,

Crna Gora o?ekuje pola milijarde evra od turizma
Crna Gora ?e ove godine od turizma zaraditi 550 miliona evra, procene su Predraga Nenezi?a, ministra turizma i zaštite životne sredine u Vladi Crne Gore. Na konferenciji za novinare u Beogradu, on je pozvao turiste da gostuju u isklju?ivo registrovanim smeštajima. “Jedino turiste koji borave u registrovanim smeštajima možemo zaštiti u svakom pogledu. Takvi smeštaji su ve? morali odrediti cene i ne?e ih mo?i menjati, odnosno mo?i ?e ih snižavati, ali ne i pove?ati”, kaže Nenezi?. On je dodao da ?e ove godine doma?a... Vazhdo

April 18, 2008  :: Turizmi / Turizam :: Comments Off on Crna Gora o?ekuje pola milijarde evra od turizma
Tags: , ,

Preadrag Nenezi?: Eko naknadu svi pla?aju
Ministar turizma i zaštite životne sredine Predrag Nenezi? održao je danas konferenciju za novinare u beogradskom Media centru, povodom promocije turisti?ke ponude Crne Gore na tržištu Srbije. Na konferenciji je prisustvovalo preko 40 najtiražnijih štampanih i elektronskih medija u Srbiji, a Nenezi? je govorio o aktuelnostima i novitetima kada je u pitanju ovogodišnja turisti?ka ponuda. ”Posebna pažnja bila je posve?ena pitanjima koja se ti?u uvo?enja eko naknade, koju ?e od ove godine pla?ati doma?a i strana fizi?ka i pravna... Vazhdo

April 16, 2008  :: Turizmi / Turizam :: Comments Off on Preadrag Nenezi?: Eko naknadu svi pla?aju
Tags: , , , , , , ,

U Crnu Goru od ljeta ograni?enja za unos hrane
PODGORICA – “U Njema?ku ili Hrvatsku ne možete uneti pršut ili više od dve flaše vina, jer ?ete platiti kaznu od 300 evra. Tako se više ni u Crnu Goru ne?e mo?i unositi hrana”, objasnio je ministar turizma Nenezi?. Od ove ljetne sezone u Crnoj Gori po?inje primjena zakona o bezbjednosti hrane, na osnovu kojeg turisti više ne?e mo?i da unose hranu u ve?im koli?inama, što su neki ve? okarakterisali kao kraj “paradajz turizma”. Hrana koju su, shodno višedecenijskoj navici, na ljetovanje u Crnu Goru turisti... Vazhdo

April 10, 2008  :: Lajmet / Vijesti, Turizmi / Turizam :: Comments Off on U Crnu Goru od ljeta ograni?enja za unos hrane
Tags: , , , ,

Page 3 of 3123