predsjednik Skupštine Opštine Muhamet Nika

Program povodom dana opštine Ulcinj
Program povodom dana opštine Ulcinj 2.04.2009 11.00 Prijem vjerskih velikodostojnika u kabinetu predsjednika opštine. 18.00 Inauguracija tre?e faze javne rasvjete (Skretanje za Valdanos – Centar Kruta) 3.04.2009 11.00 Me?unarodni futbalski turnir, Stadion na Velikoj plaži 14.00 Inauguracija Dnevnog centra za hendikepiranu djecu, Dom kulure 18.00 Izložba fotografija bivših predsjednika Opštine Ulcinj, Dom kulture 4.04.2009 11.00 Sve?ana sjednica i akademija, Dom kulture 19.30 Muzi?ki koncert, Dom kulture 5.04.2009 11.00... Vazhdo