REKOM

Edhe partitë shqiptare përkrahin themelimin REKOM-it
Klubi i partive nacionale shqiptare në Kuvendin e Malit të Zi ka mbështetur themelimin e Komisionit rajonal i cili do të merret me vërtetimin e fakteve për krimet e luftës dhe shkeljet e tjera të rënda të të drejtave të njeriut në territorin e ish Jugosllavisë. Në kuadër të konsultimeve me partitë parlamentare përfaqësuesit e koalicionit për REKOM në Mal të Zi Dragolub Vukoviq, Mirela Rebronja dhe Marina Vukoviq biseduan dje në Podgoricë me kryetarin e klubit të partive nacionale shqiptare Amir Hollaj. Ai , si... Vazhdo

May 20, 2011  :: Politika :: Comments Off on Edhe partitë shqiptare përkrahin themelimin REKOM-it
Tags: ,