Rotari klub

Ulcinj: Otvorena stara ?esma Tophana
Sve?anost u starom gradu u najjužnijoj opštini Ulcinj – Predsjednik ulcinjskog Rotari kluba Gani Resulbegovi? ju?e je prvi nato?io i popio ?ašu vode sa obnovljene ?esme Tophana u Starom gradu i tako na najbolji na?in najavio povratak starim i tradicionalnim vrijednostima najjužnije opštine. Na sve?anosti povodom otvaranja Tophane, Resulbegovi?ev kolega, Ibrahim Mila, podsjetio je prisutne da je Ulcinj svojevremeno bio grad ?esama. – Samo u užem dijelu grada, bilo ih je 11. Danas je Ulcinj grad bez ?esmi, ali za to nije... Vazhdo