sirena

Raporti i punës së Qendrës ditore për fëmijë “SIRENA” në Ulqin
Informatë e  punës së Qendrës ditore për fëmijë dhe të rinj me pengesa dhe vështirësi në zhvillim “SIRENA” në Ulqin, në tremujorshin e parë për vitin 2013. Fëmijët dhe të rinjtë me pengesa dhe vështirësi në zhvillim duhet të bëjnë një jetë normale dhe kualitative në kushte ku u sigurohet dinjiteti, personaliteti, ngrohtësia dhe dashuria duke krijuar tek ata  bindjen për jetë të lumtur dhe pjesëmarrje aktive në shoqëri. IP. Qendra ditore  për fëmijë dhe të rinj me pengesa dhe vështirësi... Vazhdo

May 4, 2013  :: Lajmet / Vijesti, Reportazh / Reportaža :: Comments Off on Raporti i punës së Qendrës ditore për fëmijë “SIRENA” në Ulqin
Tags: , ,