sos help

Indira Zaga: Ndihmoni fëmijët me të meta në zhvillim në Katërkollë
KUMTESE PER OPINION   Ulqin me 03.10.2012   Në vazhdën e aktiviteteve të Forumit të gruas së Forcës së Re Demokratike me datën 02.10.2012  kryesija  e saj i bëri një vizitë qendrës së fëmijëve me të meta në zhvillim në Katërkoll,me ç,rast  donuan një shumë modeste të hollash e cila u mblodhë me inicijativën e vetë antareve të Forumit të Gruas së Forcës. Kjo qendër e ngritur me vetë inicijativën e drejtoreshës Indira Zagoviq ka nevoj për donime të këtilla që këto fëmijë të gëzojnë... Vazhdo