Štoj

Sa otpadom muku mu?e i u Ulcinjskoj opštini
Sa otpadom muku mu?e i u ulcinjskoj opštini, gdje se voda vratila u korito, vodostaj Bojane spustio se za oko metar i na obalama otkrio velike koli?ine razli?itog otpada. ?lan kriznog štaba Ljoro Nreki? kazao je da je ulcinjska opština pokrenula projekat ?iš?enja obala od otpada, te da ?e akciju proširiti uz pomo? nadležnih službi i privatnika. Iako se vodostaj rijeke Bojane spustio za gotovo metar i voda povukla sa imanja i iz ku?a, neki od mještana Štoja, Ade Bojane i ugroženih sela smatraju da najve?e nevolje tek dolaze. Izlivene... Vazhdo

January 22, 2010  :: news :: Comments Off on Sa otpadom muku mu?e i u Ulcinjskoj opštini
Tags: , , , ,

Ulcinjske NVO traže ponovnu obradu plana ulcinjske Solane
Solana glavni problem Ulcinj – Sedamnaest ulcinjskih nevladinih organizacija (NVO) zatražile su ju?e od crnogorske skupštine da ne usvoji Predlog prostornog plana i da ga vrati obra?iva?u na ponovnu obradu. U saopštenju dostavljenom agenciji Mina navodi se da se 17 NVO sastalo povodom finalne verzije Predloga prostornog plana, odnosno brisanja ulcinjske Solane iz zašti?enih zona spomenika prirode, i njeno „pretvaranje u turisti?ku zonu mimo svake procedure. „Nacrt prostornog plana usvojen u Skupštini sadržavao je niz nedostataka... Vazhdo

March 17, 2008  :: Shoqëria / Društvo :: Comments Off on Ulcinjske NVO traže ponovnu obradu plana ulcinjske Solane
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ulcinj:Unapreðenje poljoprivredne proizvodnje
Kvalitetnije pakovanje mandarina Ulcinj – Bi?e izgra?en pogon za sortiranje, kalibriranje i pakovanje mandarina, zaklju?eno je na današnjem susretu predstavnika Udruženja poljoprivrednih proizvo?a?a “Agrumi” sa predsjednikom opštine Gzimom Hajdinagom. Vrijednost toga projekta iznosi 105.000 eura, a opština tu participira sa 2.000 kvadratnih metara zemljišta na lokaciji u Štoju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ulaže 40.000 eura, dok ?e italijanska korporacija CINS, kao svoj prilog, dati opremu. Hajdinaga... Vazhdo

March 1, 2008  :: Ekonomia / Ekonomija :: Comments Off on Ulcinj:Unapreðenje poljoprivredne proizvodnje
Tags: , , , , , , , , , , ,