Tržište nekretnina u crnu goru

Tržište nekretnina utonulo u zimski san
Prije i poslije novogodišnjih i boži?nih praznika se obi?no rezimiraju rezultati, ali i po?inju da se prave planovi i o?ekivanja za predstoje?a poslovna dostignu?a. Me?utim, svi oni koji su poslovali na crnogorskom tržištu nekretnina se nadaju da se 2008. godina ne?e ponoviti, jer se, kako tvrde, prodati stanovi u prethodnih pola godine mogu prebrojati na pristima jedne ruke. Ve?ina agenata prodaje nekretnina, bar kada je o glavnom gradu rije?, ima samo jedan komentar – nema posla. Situacija je sli?na i na primorju i na sjeveru... Vazhdo

January 27, 2009  :: Ekonomia / Ekonomija :: Comments Off on Tržište nekretnina utonulo u zimski san
Tags: ,