Valdanos

Truall për shitje në Ulqin – Mali i Zi
Mobil: +382 69 027 347 Tokë – Truall për shitje në Darzë të Ulqinit Në Darz të Ulqinit, toka është me sipërfaqe të rafsht me shikim të gjërë në Zogej – Darzë dhe Kodrat e Ulqinit si dhe në bazenet e Krypores së Ulqinit.. Në afertësi të rruges kryesore që çon për Ulqin. Toka ësht e gatshme për të ndërtuar shumë shtëpi,mund të ndërtohen ndonji Fabrikë, apo diçka tjetër. Rruga, Uji dhe elektriku janë të gatshëm për ti marrur 200 metra prej truallit. Çmimi i volitëshëm.Mos pritni na kontaktoni. Për... Vazhdo
Val­da­nos se ne bra­ni jef­ti­nom de­ma­go­gi­jom
Dio NVO sek­to­ra naj­ju­žni­je op­šti­ne oci­je­nio je da je ne­dav­no usva­ja­nje za­klju­ča­ka o na­ja­vlje­noj va­lo­ri­za­ci­ji Val­da­no­sa „jef­ti­na de­ma­go­gi­ja i po­pu­li­stič­ki pri­stup rje­ša­va­nju pro­ble­ma ko­ji ti­šte gra­đa­ne”. Pod­sje­ti­mo, Skup­šti­na je po­čet­kom ne­dje­lje jed­no­gla­sno usvo­ji­la set za­klju­ča­ka ko­jim je ovla­sti­la Se­kre­ta­ri­jat za za­šti­tu imo­vi­ne da u uprav­nom po­stup­ku, na even­tu­al­ne... Vazhdo

May 4, 2013  :: news :: Comments Off on Val­da­nos se ne bra­ni jef­ti­nom de­ma­go­gi­jom
Tags:

NVO Mogul: Valdanos da bude zaštićeno područje
ULCINJ – NVO Mogul organizovao je u četvrtak u sali Centra za kulturu panel-diskusiju na temu „Spasimo Valdanos – alert“. Okupio se veliki broj predstavnika NVO i građana. Prikazan je sedmominutni film o stanju u maslinadi. Mustafa Canka je, u ime organizacije Mogul, rekao da je u interesu svih da Valdanos postane međunarodni ekološki centar, da bude uvrštćen u zaštićena područja Mediterana i u mrežu „Natura 2000“. – S obzirom na zapuštenost maslinjaka i buduću viziju, kao i saznanje da je potrošnja maslinovog... Vazhdo

April 12, 2013  :: Ngjarjet - Events :: Comments Off on NVO Mogul: Valdanos da bude zaštićeno područje
Tags: ,

Karamanaga:  Asgjë e re për Valdanos + Foto
Edhe në tubimin të organizuar nga “Moguli”l në “Qendrën për kulturë”, për kthimin e ullishtës në Valdanos, nuk është degjuar ësgjë e re, asgjë çka nuk e kemi ditur më parë. Por, një risi duhet të përmendet. Pavarësisht se çeshtja e Valdanosit është më së parit, çeshtje politike, kësaj radhe tubimi nuk është bërë konfrontim i partive politike në pushtetin vendor, si ai më parë, i organizuar në sallën e “Madhe të Komunës”. Siç duket organizatorët e kanë kuptuar... Vazhdo

April 12, 2013  :: Opinione :: Comments Off on Karamanaga: Asgjë e re për Valdanos + Foto
Tags: , ,

Ftesë në Panelin me moton : „ALERT –  ta shpëtojmë  Valdanosin
Ftesë   Ju ftojmë në Panelin që organizojmë në kuadër të aktiviteteve që kanë për qëllim mbrojtjen , revitalizimin dhe shpëtimin e gjirit të Valdanosit dhe të ullishtës, që tash tri dekada po shkatërrohen si pasoj e padrejtësisë ndaj pronarëve, pakujdesit dhe keqtrajtimit. Në panel do të shfaqet  filmi dokumentarë për gjendjen e sotme të ullishtës dhe do të tri paraqiten disa tema që do të trajtojnë aspektin juridik, ekonomik, ekologjik dhe rolin e qytetarisë vepruese si element i pazëvendësueshëm... Vazhdo

April 5, 2013  :: Lajmet / Vijesti, Ngjarjet - Events :: Comments Off on Ftesë në Panelin me moton : „ALERT – ta shpëtojmë Valdanosin
Tags:

ALERT – Spasimo Valdanos – Sala Kulturnog centra Ulcinj 11.3. 2013
Panel „ALERT – Spasimo Valdanos“ Sala Kulturnog centra Ulcinj 11. april 2013. godine   AGENDA   18:00- 18:10        Pozdravna riječ i uvodno izlaganje                                Xhemal Peroviq, Izvrsni direktor NVO MogUl /Moderator 18:10-18:20         Prikazivanje filma o stanju maslinade u Valdanosu 18:20-18:25         Aleksandar Perović, Izvršni direktor NVO OZON „Aktivna lokalna zajednica i održivi razvoj – Ekološki aspekt“ 18:25-18:30        ... Vazhdo

April 5, 2013  :: Ngjarjet - Events :: Comments Off on ALERT – Spasimo Valdanos – Sala Kulturnog centra Ulcinj 11.3. 2013
Tags: ,

Karamanaga: Ulcinjski  političari neće nikad vratiti Valdanos
U Velikoj sali Opštine Ulcinj 28. 03. 2013. god. održan je skup o Valdanosu. Tema koja zaokuplja već 30 godina građane Ulcinja posebno one čije su masline oduzete u namjeri da se napravi vojna baza i td..Naravno, Valdanos je danas mnogo aktuelniji, zbog maslina, ali i raspisivanjem raznih tendera zadnjih godina o” tobožnjoj” turističkoj valorizaciji…Mogul sa NVO sektorom, je naročito prošle godine mnogo učinio, da se Valdanos konačno otvori i da se ta famozna “Kapija” , koliko toliko otvori.. Masline,... Vazhdo

March 30, 2013  :: news :: Comments Off on Karamanaga: Ulcinjski političari neće nikad vratiti Valdanos
Tags: ,

Shes toke me leje ndertimi ne Fushe te Ulqinit
Tok me leje ndertimi per shitje ne Plazh te Madh te Ulqinit( Fusha e Ulqinit). Siperfaqja eshte 2000m2 . Toka gjindet ne afersi te rruges kryesore qe lidhet me uren e re e cila te chon per ne plazh te madhe. Sipas planit detal urbanistik “DUP” ne pjesen ne te cilen gjindet toka eshte parapamun zona per vendbanim te kombinura dhe turizem ( turizem dhe banim individual) . Sipas planit detal urbanistik “DUP” ne kete pjes eshte e lejuar ndertimi i pallateve/ndertesave P+4 ( perdhesa + 4 kate ) dhe keficijneti i ndertimit... Vazhdo

February 22, 2013  :: Anketë / Anketa :: Comments Off on Shes toke me leje ndertimi ne Fushe te Ulqinit
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cungu reaguje na jučerašnji nastup Odbora za povraćaj Maslinade Valdanos
Predsjednik Cungu reaguje na jučerašnji nastup Odbora za povraćaj Maslinade Valdanos Predsjednik Cungu reaguje na na jučerašnji nastup Odbora za povraćaj Maslinade Valdanos i obraća se medijima sledećom izjavom: Poštovani građani, Dužnost mi je kao predsjednika Opštine da reagujem na jučerašnji nastup Odbora za povraćaj Maslinade Valdanos, kojim se izražava nezadovoljstvo između ostalog i prema Opštini Ulcinj povodom ovog pitanja. Kao prvo želim da vas podsjetim, da je našim dolaskom na vlast prvi put pokrenuto i institucionalizovano... Vazhdo

February 13, 2013  :: Ngjarjet - Events :: Komente (1)
Tags: , ,

Kryetari Cungu reagon ndaj deklaratës së djeshme të Këshillit për kthimin e Ullishtës në Valdanos
Kryetari Cungu reagon ndaj paraqitjes së djeshme të Këshillit për kthimin e Ullishtës në Valdanos Kryetari Cungu reagon ndaj paraqitjes së djeshme të Këshillit për kthimin e Ullishtës në Valdanos dhe i rejtohet mediave me dekaratën në vijim: Të nderuar qytetarë, E ndjej si obligim që si Kryetar i Komunës të reagoj në paraqitjen e djeshme të Këshillit për kthimin e Ullishtës në Valdanos, me të cilin shprehën pakënaqësi ndër të tjera edhe ndaj Komunës së Ulqinit lidhur me këtë çështje. Së pari dëshiroj... Vazhdo

Page 1 of 2112345...1020...Last »